Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Ilmoitustaulu>Asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatuet 2013
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Asukastoiminnan kehittämis- ja toimintatuet 2013

14.3.2013 15:00

Rovaniemen kaupunki, Hyvinvointipalvelut / asukastoiminta julistaa haettavaksi

ASUKASTOIMINNAN KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUET 2013

KEHITTÄMISTUKEA VOIDAAN HAKEA SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN
:

1. Asuinalueiden kehittäminen – elinvoimaiset kylät, viihtyisät ja turvalliset kaupunginosat
Uusien palvelujen / palveluinnovaatioiden kehittämiseen, työllisyyden edistämiseen sekä kehittämis-suunnitelmien laadintaan. Toimenpidekokonaisuuksina ovat: sujuva arki, terveyden- ja liikkumisen edistäminen, omaehtoinen kulttuuri- ja taidetoiminta sekä rakennetun ympäristön kunnostus, maise-man ja ympäristön hoitotyöt.

2. Toimintatapojen uudistaminen
Kylien ja kaupunginosien sosiaalisen vuorovaikutuksen, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden sekä turvallisen arjen edistämiseen. Kylien ja kaupunginosien toimijaverkon aktivoimiseen ja yhteistyön kehittämiseen.

3. Kylätalot ja -tilat
Kylätalojen tai -tilojen hankintaan tai kunnostukseen kyläyhdistykselle tai muulle yleishyödylliselle yhdistykselle, jonka hankkima tai kunnostama tila on alueen asukkaiden yhteisessä käytössä. Kylätilan hankintaan liittyvä tuki on kertaluonteinen avustus em. yhdistykselle.

4. Kylien ja kaupunginosien yhdessä tekeminen
Toimenpiteenä on kylien ja kaupunginosien yhdessä tekeminen. Tavoitteena on kehittää kylien ja kaupunginosien sosiaalista vuorovaikutusta palveluja ja työllisyyttä edistäen.

5. Kehittämishankkeiden kuntarahoitus
Kylien kehittämistuesta voidaan kohdentaa varoja toimintalinjojen 1-4 kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin.

Kehittämistuen määrä on yhteensä 110 000 euroa.

YHDISTYSTEN TOIMINTATUKI
Tukea voivat hakea Rovaniemen kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset. Tukea myönnetään 220 € yhdelle (1) yhdistykselle/kylä tai asuinalue. Toimintatuen määrä on yhteensä 10 000 euroa.

HAKUAIKA ON 14.3. – 31.5.2013

Hakemukset
Hakulomakkeita saa osoitteesta: Rovaniemen kaupunki, Osviitta, Hallituskatu 7, Rovaniemi tai www.rovaniemi.fi. / kylät ja kaupunginosat / asukastoiminnan avustukset. Hakemukset tulee osoittaa 31.5. mennessä seuraavasti: Rovaniemen kaupunki, kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 ROVANIEMI ja kuoreen merkintä ”KYLÄ- JA ASUKASTOIMINNAN TUET”

Hakemuksen yhteydessä selvitetään lomakkeella edellisen vuoden kehittämistuen käyttö ja toteutus. Uusi rahoituspäätös ei ole mahdollinen mikäli aikaisempia avustustilityksiä on avoinna.

Tiedustelut:
asukasasiamies Marita Ulusoy puh. 040 701 1661