Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Alakorkalon koulun alapuolelta löytynyt ennakoitua enemmän öljyä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Alakorkalon koulun alapuolelta löytynyt ennakoitua enemmän öljyä

28.3.2019 10:00

Alakorkalon koulu ulkoapäin kuvattuna, pihalla autoja.
Rovaniemen kaupungin tilaliikelaitos on teettänyt talven aikana lisätutkimuksia Alakorkalon koulurakennuksen öljyvahingon laajuudesta. Tutkimusten perusteella on todettu, että rakennuksen alapuolella on merkittävä öljypilaantuma.

Lisätutkimusten tuloksista on käyty neuvotteluja valvovan viranomaisen Lapin  ELY-keskuksen kanssa. Neuvottelujen lopputuloksena kaupunki on päättänyt selvittää mahdollisuutta purkaa käytöstä poistettu koulurakennus. Tämä edellyttää rakennuksen suojelupäätöksen purkamista, joka on tarkoitus laittaa vireille kevään aikana. Mahdollisen suojelupäätöksen purun jälkeen ELY-keskukselta haetaan jatkoaikaa öljyvahingon kunnostustöiden loppuun saattamiseen. Toimenpiteiden tarkempi aikataulu selviää vuoden 2019 aikana.

Alakorkalon koulussa todettiin öljyputkien vuoto vuonna 2015, jonka jälkeen koulun alueella on aloitettu ELY-keskuksen edellyttämät pilaantuneen maaperän kunnostustyöt muun muassa pumppaamalla öljyä pois koulun piha-alueen maa-aineksesta. Tehtyjen lisätutkimusten perusteella maa-ainesten pilaantuma on todettu niin suureksi, ettei koulurakennuksen ulko- ja sisäpuolen kunnostus ilman laajempaa purkamista olisi järkevää. 

“Lopputulos ei täyttäisi ELY:n asettamia kunnostusvaatimuksia. Osittainen kunnostus voisi myös häiritä maaperää sekä siten kasvattaa öljyvahingon leviämisen riskiä. Purkaminen mahdollistaisi pilaantuneen maa-aineksen poistamisen kerralla ja säästäisi kaupungin kustannuksia”, täsmentää tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvala.


Kaupunki valmistelee palveluverkkoselvitystä, jossa ratkaistaan Alakemijoen alueen koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen liittyvät kysymykset

Alakorkalon koulun oppilaat ovat tällä hetkellä väistötiloissa. Öljyvahinkoon liittyvät uudet tutkimustulokset eivät vaikuta koulutyön arkeen, väistötilojen käyttö todennäköisesti jatkuu aiempaa pidempään. Rovaniemen kaupungissa valmistellaan parhaillaan Alakemijoen palveluverkkoselvitystä, jossa määritellään mm. varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimipisteet tuleville vuosille. Valmistelun aikana on kuultu laajasti alueen asukkaita ja osallistumismahdollisuuksia on kevään aikana tulossa lisää. Selvitys etenee ehdotusvaiheeseen toukokuussa ja lopullisen päätöksen palveluverkon kehittämisestä sivistyslautakunta tekee kesäkuussa.