Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Alakemijoen palveluverkosta esitys lautakunnalle: Muurolan ja Rantavitikan koulut säilytetään, Häkinvaaraan uusi alakoulu
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Alakemijoen palveluverkosta esitys lautakunnalle: Muurolan ja Rantavitikan koulut säilytetään, Häkinvaaraan uusi alakoulu

17.5.2019 12:40

Rantavitikan-peruskoulu_ver.jpg

Rovaniemen kaupunki on valmistellut Alakemijoen palveluverkon uudistamista osana kaupunkistrategian toimeenpanoa. Koulutuslautakunta saa 23.5. kokoukseen käsiteltäväkseen ensimmäisen esityksen tulevaisuuden palveluverkosta. Esityksessä kaupungin päiväkodit sijaitsisivat jatkossa Muurolassa, Häkinvaarassa ja Rantavitikalla sekä Päiväkoti Väinämöinen Viirinkankaalla. Palvelusetelipäiväkoteina säilyisivät Touhula Vekarakolo, Northernlights playschool, Steiner päiväkodit Lyyra ja Aurelia sekä kristillinen päiväkoti Ninnikka. Kouluista tulevassa palveluverkossa jatkaisivat Muurolan peruskoulu ja Rantaviirin alueella yhtenäiskoulu ja lisäksi Häkinvaaraan rakennettaisiin uusi  1-2 sarjainen alakoulu.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen esitys palveluverkon toteuttamisesta lähtee vielä lausuntokierrokselle asianosaisille, kuten aluelautakunnalle ja vanhempainneuvostoille. Alueen asukkaille ja toimipisteiden henkilökunnalle järjestetään kuulemistilaisuudet. Lopullisen päätöksen palveluverkosta koulutuslautakunta tekee kesäkuun lopussa. 

Palveluverkon toteutusaikataulusta päätetään erikseen, kun toteutettava vaihtoehto on valittu. Lisäksi Rantaviirin alueen yhtenäiskoulun sijainti ja lopullinen tilojen määrittely edellyttävät jatkoselvitystä. Tavoite on, että esitetty ratkaisu Alakemijoen alueen palveluverkosta voidaan ottaa käyttöön ensi vuosikymmenen puolivälin tienoilla.


Esityksen perusteena palveluiden laadun turvaaminen ja kustannuskehityksen hillitseminen pitkällä tähtäimellä

Nyt lautakunnalle esitettävässä palveluverkkosuunnitelmassa päiväkotien ja koulujen määrä hieman laskisi, mutta koulutuksen taso pysyisi laadukkaana ja kuljetuskustannukset kohtuullisina. Valmistelutyössä on otettu huomioon tuleva palvelutarve, kiinteistöjen peruskorjaukset, uudisrakentamisen tarve sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset, kuten koulukuljetukset. 

Esitettävä vaihtoehto antaa mahdollisuuksia myös vuoden 2024 jälkeen järjestellä palveluverkkoa joustavasti. Kasvun ja oppimisen tuen resursointi ja saatavuus tasapuolisesti pystyttäisiin takaamaan nykyistä paremmin. Vaihtoehdossa oleva Häkinvaaran monitoimirakennus tukee tilojen yhteiskäyttöä ja -toimintaa. Yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku olisi helpompi varmistaa. Häkinvaaran monitoimitalo olisi saavutettavuuden kannalta hyvä, koska sen  sijoittaminen Häkinvaaraan palvelee itä- ja länsipuolen asukkaita. Häkinvaaran monitoimitalo tulisi olemaan noin 3 km etäisyydellä nykyisestä Hirvaan koulusta ja noin 3,9 km etäisyydellä nykyisestä Rautiosaaren koulusta. Perusopetuksen saavutettavuus myös Rantavitikan ja Viirinkankaan alueilla pysyisi edelleen kohtuullisena koko kaupungin mittakaavassa tarkasteltuna. Esityksen ratkaisulla saavutetaan kustannussäästöjä ja pystytään takaamaan palvelujen määrä ja  laatu. 

Palveluverkkoselvityksessä tarkastellut vaihtoehdot perustuvat ensisijaisesti lasten ja nuorten palveluiden tarpeeseen, mutta mikään ratkaisu ei sulje pois mahdollisuuksia yhteistoimintaan esimerkiksi ikäihmisten palvelujen tai terveyspalvelujen järjestämisessä. Myös olemassa olevia kirjasto- ja nuorisopalveluita voidaan kehittää kaikkien tarkasteltujen vaihtoehtojen puitteissa.


Kaupunkilaiset osallistuneet valmisteluun asukastilaisuuksissa ja sähköisen kyselyn avulla

Palveluverkkoselvityksestä järjestettiin tammi-helmikuussa 2019 viisi asukastilaisuutta, joihin oli kutsuttu myös sidosryhmien edustajat ja muut asianosaiset. Asukastilaisuuksien jälkeen kirjallista palautetta kerättiin kirjaamon kautta. Huhtikuussa toteutettiin lisäksi myös sähköinen kuntalaiskysely, johon tuli 184 vastausta. Vähäisen vastausten määrän vuoksi tulos on viitteellinen. Kyselyyn vastanneista 45 % piti parhaimpana palveluverkkovaihtoehtona nykyistä tilannetta, mutta myös nyt lautakunnalle esitettävä vaihtoehto sai kannatusta. Vastanneista 24 % piti sitä parhaana ja 17 % toiseksi parhaana vaihtoehtona. Näiltä osin kyselyn tulos tuki asukastilaisuuksissa tehtyjä havaintoja.

Lapsivaikutuksia arvioitiin kuulemalla lapsia, tekemällä pedagoginen arvio, tutkimalla vaihtoehtojen vaikutusta kuljetuksiin ja arvioimalla vaikutuksia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Merkittävä osa ohjatun harrastustoiminnan tarjonnasta on keskustan suunnalla. Tämän johdosta moni asukas näkee, että palvelujen sijoittaminen keskustan ja kodin välille on ajankäytöllisesti parempi ratkaisu.

Koulutuslautakunnan esityslista on luettavissa täällä.