Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Alakemijoen palveluverkkoselvitys etenee sähköisellä kyselyllä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Alakemijoen palveluverkkoselvitys etenee sähköisellä kyselyllä

12.4.2019 14:00

Lapsiryhmä istuu lattialla ohjaajan kanssa.

Rovaniemen kaupunki valmistelee Alakemijoen palveluverkkoselvitystä. Selvityksen seuraavassa vaiheessa kaupunkilaisille järjestetään sähköinen kysely, jossa selvitetään heidän näkemyksiään palveluverkon toteuttamisvaihtoehdoista. Valmistelun aikana on luonnosteltu viisi eri vaihtoehtoa sivistyspalveluiden toimipisteiden sijoittamisesta. Kyselyssä kaupunkilaiset pääsevät asettamaan vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu henkilökohtaisen linkin kautta. Vastauslinkin saa ilmoittautumalla vastaajaksi tämän linkin kautta 22.4.2019 mennessä. Vastauslinkki lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen 23.4.2019. Vastausaikaa on 2.5.2019 saakka. Kyselyn toteuttaa Taloustutkimus Oy.

Palveluverkkoselvityksessä tutkitaan Alakemijoen nykyistä koulu-, varhaiskasvatus, nuoriso- ja kirjastopalveluverkkoa ja sitä, miten ja missä palvelut kannattaa järjestää tulevaisuudessa. Tarveselvityksen laatiminen pohjautuu kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymään kaupunkistrategiaan vuodelle 2025. 

Kysely osa laajaa asukkaiden kuulemista
Kaupunki järjesti alkuvuodesta 2019 useita tilaisuuksia, joissa alueen asukkaat ja muut sidosryhmät pääsivät kertomaan näkemyksensä siitä, miten ja missä Alakemijoen sivistyspalvelut tulisi tulevaisuudessa järjestää. Nyt toteutettavan kyselyn avulla tarkennetaan asukastilaisuuksissa saatua palautetta. 

Kysely on osa tarveselvityksen osallisuus- ja viestintäsuunnitelmaa, joka on hyväksytty koulutuslautakunnan kokouksessa 14.6.2018. Sähköinen kysely on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille. Alakemijoen alueen koulujen ja päiväkotien budjetoidut käyttömenot ovat tällä hetkellä noin 14,7 miljoonaa euroa. Kyse on mittavasta uudistuksesta, jolla on osaltaan vaikutus kaupungin talouteen.

Selvitys etenee ehdotusvaiheeseen toukokuussa ja lopullisen päätöksen palveluverkon kehittämisestä sivistyslautakunta tekee kesäkuussa. 

 
 

Tiedostot