• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ajoneuvojen siirrot

31.1.2014 10:00

KUULUTUS AJONEUVOJEN SIIRROISTA 31.1.2014

Rovaniemen kaupunki on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtä-misestä 828/2008) perusteella seuraavat ajoneuvot varastoalueelleen:

Rek.n:o Merkki Sijaintipaikka Siirtopäivä

FEF-200 Mercedes Ounasrinteentie 18.12.2013
EGH-459 Toyota Carina Tähtikuja 13.1.2014
Mazda 626, pun. Vierustie p-alue 13.1.2014
Nissan Primera, harmaa Vierustien p-alue 13.1.2014
XZ-742 Honda moottoripyörä Apukka 13.1.2014
IFX-656 Opel Corsa Pyräspolku 1 13.1.2014
Fiat Tempra, pun. Jorma Eton tie 14.1.2014
MFP-923 Mercedes Veitikantie p-alue 14.1.2014
HFJ-813 Toyota Hiace Veitikantie/Harjukatu 14.1.2014
Mazda p-auto, valk. Veitikantie/Harjukatu 14.1.2014
Kia Rio, pun. Jäämerentie/Jokkerinp. 14.1.2014

Ajoneuvo on lunastettavissa 30 päivän kuluessa siirtopäätöksen tiedoksisaannista, ellei siirtopäätök-sessä toisin mainita. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä siirtopäätöksen posti-tuspäivästä tai kun asianosainen on kuitannut päätöksen vastaanotetuksi. Jos asianosainen on tunte-maton tai tavoittamattomissa, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon siirtopäätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tämä kuulutus on asetettu kaupungin ilmoitustaululle.

Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on lunastuk-sen yhteydessä pystyttävä todistamaan. Määräajassa lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kau-pungin omistukseen.

Lisätietoja antaa Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut/Yhdyskuntatekniikka, Hannu Kumpula, puh. 040 583 1863 tai (016) 322 8100, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi, PL 8216, 96101 ROVA-NIEMI. Käyntiosoite Hallituskatu 7.