• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

Ajoneuvojen siirrot

4.8.2009 8:05

Rovaniemen kaupunki on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtä-misestä 828/2008) perusteella seuraavat ajoneuvot varastoalueelleen:

Rek.n:o Merkki Sijaintipaikka Siirtopäivä

SGE-245 Volvo 440 Rautatieasema piha 15.4.2009
ONT-934 Mazda Poromiehentie p-alue 15.4.2009
JAX-809 Ford Escort Urheilukatu 6 p-alue 8.5.2009
SJJ-637 Peugeot 309 Santamäentie 14 piha 12.5.2009
- Mercedes Benz, valk. Metsämuseontie 28 piha 2.6.2009
YVK-763 Honda Civic Kuukkelintie 40 katu 24.7.2009

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on lunastuksen yhteydessä pystyttävä todistamaan.
Lisätietoja antaa Rovaniemen kaupunki, Tekniset palvelut/Yhdyskuntatekniikka, puh. 040 583 1863 tai (016) 322 6312.