• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

3 ohjaajaa

13.9.2011 10:06

Rovaniemen kaupungin Etelärinteen lapsi- ja nuorisokodilla on haettavana

3 määräaikaista ohjaajan tointa

ajalle 1.11.2011 – 31.12.2012.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai aiempi opistoasteinen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva vähintään korkeakoulutasoinen tai aiempi opistoasteinen tutkinto. Eduksi katsotaan psykiatrisen alan ja/tai lastensuojelualan koulutus ja työkokemus.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimiin valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rekisteriote ja ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimet täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla. 

Toimiin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi.

Hakuaika päättyy 27.9.2011

Lisätietoja antaa
lastenkodin johtaja Matti Kyngäs
matti.kyngas(at)rovaniemi.fi
puh. 040-833 5837