• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

3 lähihoitajan tointa

14.4.2011 8:08

Rovaniemen kaupungin terveyspalvelukeskuksessa

on haettavana palveluasumisessa

3 lähihoitajan tointa
Toimien tämänhetkiset sijoituspaikat ovat Näsmänkiepin palvelutalo, Rautiosaaren palvelutalo ja
Kaartokodin palvelutalo.

Kelpoisuusvaatimuksena toimiin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, tai muu tehtävään soveltuva vastaava aiempi kouluasteinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto (perushoitaja tai apuhoitaja).

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimiin valittujen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimissa on neljän kuukauden koeaika.

Toimiin haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoit-teessa www.rovaniemi.fi/rekry 4.5.2011 mennessä.
Lisätietoja antaa palveluasumisen esimies Marjatta Kestilä puh. 040 582 5247, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi