• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Ilmoitustaulu arkisto

2 ohjaajan tointa

18.8.2011 14:27

Rovaniemen kaupungin sosiaalipalvelukeskuksessa on haettavana

Kaksi (2) ohjaajan tointa

Toimet sijaitsevat vammaispalvelujen asumispalveluissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Eduksi katsotaan työkokemus kehitysvammaisten asumispalveluissa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimiin valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (5004/2002) mukainen rekisteriote sekä ennen koeajan päättymistä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimiin valituilla tulee olla hygieniapassi suoritettuna.

Toimet täytetään neljän (4) kuukauden koeajalla.

Toimia haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Viimeinen hakupäivä on 9.9.2011

Lisätietoja antaa 1.9.2011 klo 8 - 12
vastaava ohjaaja Katja Vesterelve, katja.vesterelve(at)rovaniemi.fi
puh. 040-583 6456