• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Ympäristönsuojelu

Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelun tehtävät ja toimivalta on määritelty kaupunginvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä ja niistä keskeisimmät ovat:

 • ympäristön tilan seuranta
 • ympäristölupien valmistelu ja valvonta
 • maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • jätehuollon yleinen valvonta
 • ilmansuojelu
 • ympäristömelutilanteen valvonta
 • vesiensuojelun paikallinen valvonta

  Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin yhteistoiminta 

  Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan  tekemän sopimuksen mukaan Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on hoitanut Ranuan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä  1.1.2008 alkaen.  Yhteistoiminta-alue on laajentunut 1.1.2011 alkaen käsittämään Pellon ja Ylitornion kunnat sekä 1.6.2014 alkaen lisäksi Kolarin kunnan.

  Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin ympäristönsuojelun yhteystiedot ja henkilöstö:

  Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
  Hallituskatu 7  (1. kerros)
  96100 ROVANIEMI
  E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
  Fax. 016-322 6279
  Puh. 016 - 3221 (keskus)

  Ympäristöpäällikkö
  Erkki Lehtoniemi
  Puh. 322 8089, 0400-295 595
  Käyntiosoite: Rantavitikantie 33 B, 4 krs (Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto)
  Ilmansuojelu ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Vastuualueen johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta, henkilöstö- ja hallinnolliset asiat. Ympäristölautakunnan esittelijä.

  Ympäristötarkastaja
  Tarja Bergman
  puh. 322 8079, 0400-190 360
  Ympäristölupa-asiat, ympäristönsuojelulain mukainen toiminnan rekisteröinti, jätelain mukainen toiminnan rekisteröinti.

  Ympäristötarkastaja
  Carita Lallukka
  Puh. 322 8012, 050-911 1097
  Maa-aineslupa-asiat, maa-ainesten oton yhteydessä suoritettavaa louhintaa ja murskaamista koskevat ympäristöluvat ja meluilmoitukset.

  Ympäristötarkastaja 
  Harri Katainen (Käyntiosoite: Rantavitikantie 33 B, 4 krs, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto)
  Puh. 322 2120, 050-366 1430
  Vesilain mukaiset tehtävät, vesihuoltolain mukaiset ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat verkostoon liittymisasiat Ranuan, Pellon ja Ylitornion kunnissa, haja-asutusalueen jätevesiasiat  ja jätelain valvonta (roskaantuneet alueet).

  Ympäristötarkastaja 
  Sannamari Pehkonen (Käyntiosoite: Rantavitikantie 33 B, 4 krs, Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto)
  Puh. 050-43 03082
  Jätelain valvonta ja jätelain mukainen toiminnan rekisteröinti, maastoliikennelain mukaisten reittisuunnitelmien hyväksyminen ja maasto- ja vesiliikennelain mukaiset lupa-asiat, huvivenesatamien rekisteröinti, leirintäalueilmoitusten ja meluilmoitusten käsittely.

  Rakennusvalvonnan henkilöstö

  Tarkastusinsinööri
  Jari Kortesalmi
  puh 0400-529 987
  Vesihuoltolain mukaiset ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat verkostoon liittymisasiat Rovaniemen kaupungissa.

  Hallintosihteeri
  Maarit Tervo
  Puh. 322 8091, 040-749 0211
  Ympäristölautakunnan pöytäkirjanpitäjä

  Hallintosihteeri
  Marita Kuoksa
  Puh. 322 6348, 050-315 1027  
  Lupa-asioiden täytäntöönpanot, ympäristölautakunnan esityslistan laatiminen