• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Ympäristö ja luonto
Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelma 2012–2020

 

Kuntien rooli ilmastotyössä on merkittävä. Kunnat voivat vaikuttaa alueellaan moniin ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi energiantuotantoon, yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen sekä jätteiden käsittelyyn. Rovaniemen kaupunki otti ilmastotyössään askeleen eteenpäin, kun kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ilmasto-ohjelman 28.11.2011. Rovaniemen ilmasto-ohjelma painottuu kaupungin omaan toimintaan sekä kysymyksiin, joihin voidaan kunnallisesti vaikuttaa. Ohjelman kohderyhmä on kaupungin oma organisaatio, mutta se huomioi myös kaupunkilaisten, yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan merkityksen.

Kaupungin ilmasto-ohjelman päätavoite:

Rovaniemi on ilmastoasioissa maakunnan edelläkävijä. Ilmastonmuutos on keskeinen tekijä kaupunkikonsernin päätöksenteossa. Toiminnan pitkäjänteisyys ja ennakointiajattelu tuovat myös taloudellista kestävyyttä. Asukasta kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt kääntyvät laskuun.

   nuoli.jpg   Ilmasto-ohjelmaraportti   (issuu, selattava)
nuoli.jpg   Ilmasto-ohjelmaraportti   (pdf, printattava) 

 

Kaupunkilaisen ilmasto-opas: Pienet muutokset arjessa ovat ilmastotekoja


Ilmastonmuutoksen hillintä on kaikkien yhteinen asia, ja jokainen rovaniemeläinen voi osallistua ilmastotalkoisiin tekemällä pieniä muutoksia omassa arjessaan. Kaupunkilaisen ilmasto-opas esittelee vinkkejä, joilla arjesta saa ilmastoystävällisempää. Vinkit liittyvät neljään arkipäiväiseen teemaan: kotiin ja asumiseen, ruokaan, muihin hankintoihin ja jätteisiin sekä liikkumiseen. Opas ei kuitenkaan tarjoile valmista ilmastoystävällisen elämän reseptiä, vaan tarkoitus on herättää pohtimaan ja antaa linkkejä lisätiedon lähteille.

Oppaasta löydät myös lyhyet kuvaukset ilmastonmuutoksen vaikutuksista Rovaniemellä sekä kaupungin ilmasto-ohjelman pääsisällöstä.

WIN-WIN: Oletko huomannut, että monilla ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyvillä valinnoilla on myös muita positiivisia vaikutuksia? Säästämällä ilmastoa voit myös esimerkiksi säästää euroja ja lisätä omaa hyvinvointiasi.

Ilmasto-opas_linkkikuva.jpg  nuoli.jpg  Kaupunkilaisen ilmasto-opas (issuu,selattava)
nuoli.jpg  Kaupunkilaisen ilmasto-opas (pdf, printattava)
 


Lisää tietoa Rovaniemen kaupungin ilmasto-ohjelmasta:

Ympäristönvalvonnan päällikkö
Erkki Lehtoniemi
p. (016) 322 8089, 0400 295 595
sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi