• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Asiointikieli: Suomi
Alue: Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, joista opetushallitus on päättänyt 18.10.2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat ensimmäistä kertaa kansallinen normi, joka ohjaa toiminnan toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Paikallinen suunnitelma täydentää valtakunnallisia perusteita paikallisilla linjauksilla ja painotuksilla.

Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) tehdään huoltajien, lapsen, henkilöstön ja tarvittaessa muun yhteistyöverkoston kanssa toimintakauden alkaessa. Vasun toteutumista arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Lapsen vasussa korostuu lapsen yksilöllisyys sekä lapsen ja huoltajien osallisuus päivähoidon toteuttamisen suunnittelussa. Vasu keskusteluissa sovitaan miten ja millä keinoin lapsen hyvinvointia ja kehitystä tuetaan. Lapsen vasussa asetetut tavoitteet ovat pohjana lapsiryhmän toimintasuunnitelmalle, pienryhmätoiminnan toteuttamiselle ja lapsen yksilölliselle ohjaukselle.Palvelut

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Katso tiedot

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Katso tiedot

Varhaiserityiskasvatus

Katso tiedot

Varhaiskasvatus kunnallisessa päiväkodissa

Katso tiedot

Ryhmäperhepäivähoito

Katso tiedot

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus

Katso tiedot

Varhaiskasvatus kunnallisessa perhepäivähoidossa

Katso tiedot

Perhepäivähoito esiopetusikäisille

Katso tiedot

Tilapäinen varhaiskasvatus

Katso tiedot

Varhaiskasvatus palvelusetelipäiväkodissa

Katso tiedot

Perhepäivähoito palveluseteliyrityksessä

Katso tiedot

Esiopetus palveluseteliyrityksessä

Katso tiedot