• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Esi- ja perusopetuksen kuljetushakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Rovaniemi

Huoltaja hakee yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta tällä erillisellä hakemuksella.

Huoltajan tulee perustella hakemus koulumatkan rasittavuuden, vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella. Määritellyn kilometrirajan alittuessa oppilas voi olla oikeutettu koulumatkaetuuteen myös asiantuntijalausunnon perusteella. Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä myös ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija‐apuna päätöksenteossa.


Lomakkeet

Esi- ja perusopetuksen kuljetushakemus

Käytön tuki

+358 163226039 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

 • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
 • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
 • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Liitteet ja lisätietolinkit

Esiopetuskuljetus
Varhaiskasvatuksen asiaa käsittelevä www-sivu

Palvelut

Päiväkotihoito esiopetusikäisille

Katso tiedot

Esiopetuskuljetus

Katso tiedot

Esiopetus kunnallisessa päiväkodissa

Katso tiedot

Esiopetus palveluseteliyrityksessä

Katso tiedot