Etusivu>Palvelut>Varhaiskasvatus>Palveluseteliyrittäjyys
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus
Tietoa palveluntuottajalle

Yleiset vaatimukset

Palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen tulee vastata sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta edellytetään. Rovaniemen kaupunki valvoo palveluseteliyritystoimintaa viranomaistarkastuksin.

Palveluntuottaja laatii yksikkönsä varhaiskasvatussuunnitelman. Asiakirja määrittää toiminnan laadulliset ja toiminnalliset kriteerit ja painopistealueet. Rovaniemen kaupungin koulutuslautakunta hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman.

Palveluntuottaja vastaa seuraavista asioista:

 • Varhaiskasvatuksen laadun valvonnasta
 • Toimitilojen turvallisuusmääräykset
 • Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen
 • Asiakirjojen käsittelyyn liittyvien säädösten noudattaminen
 • Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten ja määrän  varmistaminen
 • Henkilöstön ajantasaiset rikosrekisteritiedot
 • Palvelusopimuksen kopion toimittaminen Rovaniemen kaupungin päivähoidon palveluohjaukseen
 • Ajantasaiset palveluntuottajan internet-sivut, joissa on yhteystiedot ja tarjottavien palveluiden hintatiedot
 • Asiallisesta, luotettavasta ja hyvän tavan mukaisesta markkinoinnista huolehtiminen

Ilmoitus yksityisestä palvelutoiminnasta

Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa, on velvollinen viimeistään kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta tekemään kirjallisen ilmoituksen (lomake www.avi.fi ) Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksalle. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee tarvittavat asiakirjat.

Rovaniemen kaupungin viranomainen tarkastaa ja hyväksyy, että varhaiskasvatuspaikka vastaa asetettuja terveydellisiä ja laatuvaatimuksia.


Hakeutuminen palvelusetelituottajaksi

Palvelusetelituottaja täyttää hakemuslomakkeen jokaisesta päiväkotiyksiköstään. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee edellytykset palvelutuottajaksi.


Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmasta säädetään laissa yksityisistä sosiaalipalveluista. Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa. Se on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Omavalvontasuunnitelman sisältö on sääntökirjassa.

Palvelun laatu tulee osoittaa seuraavilla tekijöillä:

 • Toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma
 • Laatujärjestelmä ja selvitys siitä, miten palvelutuottaja muutoin valvoo asiakastyön laatua
 • Varhaiskasvatussuunnitelmatyön toteuttaminen yksikkö- ja yksilötasolla
 • Erityispäivähoidon suunnitelmat
 • Lääkehoitosuunnitelmat
 • Yksikön toimitilat, toimintavälineet ja terveydelliset olosuhteet
 • Siivous- ja ruokahuollon järjestäminen
 • Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat
 • Henkilökunnan määrä ja kelpoisuus, toiminnan vastuuhenkilöt, johtaminen
 • Henkilöstön täydennyskoulutuksesta huolehtiminen

Laskutus

Palveluntuottaja laskuttaa perhettä päivähoitolaskulla ja Rovaniemen kaupunkia palvelusetelin arvon mukaisella laskulla sääntökirjan mukaisesti.