• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Tietoa varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjille

Yksityinen yrittäjä voi järjestää varhaiskasvatusta kunnan asiakkaalle myöntämällä palvelusetelillä.

Palvelusetelipäiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen tulee vastata vähintään sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta edellytetään. Rovaniemen kaupunki valvoo palvelusetelitoimintaa.

Palveluntuottaja vastaa muun muassa seuraavista asioista:

 • Varhaiskasvatuksen laadun valvonta
 • Toimitilojen turvallisuusmääräykset
 • Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen
 • Asiakirjojen käsittelyyn liittyvien säädösten noudattaminen
 • Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten ja määrän varmistaminen
 • Henkilöstön ajantasaiset rikosrekisteritiedot
 • Asiakkaan palvelusopimuksen toimittaminen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen
 • Ajantasaiset palveluntuottajan internet-sivut, joissa on yhteystiedot ja tarjottavien palveluiden hintatiedot
 • Asiallisesta, luotettavasta ja hyvän tavan mukaisesta markkinoinnista huolehtiminen

Omavalvontasuunnitelma

 • Omavalvontasuunnitelmasta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Omavalvonta on osa toimintayksikössä tai toiminnassa toteutettavaa laadunhallintaa. Se on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Omavalvontasuunnitelman sisältö määritellään Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjassa.

Tutustu tarkasti Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee edellytykset palvelutuottajaksi. Apua saat myös varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Tee hakemus palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. Täytä erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä. Palauta hakemus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen ennen toiminnan aloittamista täytä Aluehallintoviraston lomake "Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muuttamisesta". Palauta lomake liitteineen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikölle lausuntoa varten.

Tarkat ehdot ja kriteerit palveluseteliyrittäjänä toimimiselle löytyvät Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Palveluohjaajilta saat tietoa yhteissähköpostilla (ensisijaisesti) tai puhelimella palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Lomakkeet

Hakemus perhepäivähoitokodiksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä joko kunnalliseksi tai yksityiseksi perhepäivähoitokodiksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Hakemus varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Tällä lomakkeella haetaan Rovaniemellä varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelun tuottajaksi.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Aluehallintoviraston Lomakkeet -sivusto

Täältä löytyvät Aluehallintoviraston yksityistä varhaiskasvatustoimintaa koskevat lomakkeet ohjeistuksineen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta löydät ohjeistuksen palvelusetelin käytöstä Rovaniemellä.

Lisää tietoa
Avaa linkki