• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Esiopetuskuljetus

Esiopetuskuljetukset järjestetään esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevien periaatteiden mukaisesti (koulutuslautakunta 31.1.2014).

 • Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja /tai esiopetuksen jälkeen tarvetta muuhun varhaiskasvatukseen.
 • Maksuton kuljetus järjestetään vain lapsen väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta. Matka esiopetuspaikkaan mitataan kodin ja yleisen tien/kadun liittymäkohdasta esiopetuspaikan vastaavaan liittymään lyhintä mahdollista yleistä tietä tai kevyen liikenteen väylää pitkin.
 • Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Matkan vaarallisuus arvioidaan Koululiitu-ohjelman avulla. Vaarallisen matkan perusteella kuljetusta ei pääsääntöisesti myönnetä reiteille, joissa käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalkakäytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys.
 • Huoltaja vastaa kuljetuksen järjestämisestä ja kustannuksista, mikäli valitsee lapsen esiopetuspaikaksi muun kuin kodin lähialueella sijaitsevan kunnallisen esiopetuspaikan.
 • Esiopetuskuljetusta tulee aina hakea. Kuljetushakemus löytyy tämän sivun liitetiedostoista.
 • Päätös kuljetuksesta tehdään ennen esiopetuksen alkamista. Toimintavuoden aikana toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 1 - 2 viikkoa.
 • Esiopetuskuljetus voidaan myöntää palvelusetelipäiväkodissa järjestettävään esiopetukseen, mikäli yleiset myöntämisen ehdot täyttyvät ja yksikkö sijaitsee lähimpänä lapsen kotia tai kunnallisesta yksiköstä ei voida osoittaa esiopetuspaikkaa.

Hae esiopetuskuljetusta Esi- ja perusopetuksen kuljetushakemuksella.

Toimita hakemuksen liitteenä asiantuntijan todistus/lausunto, mikäli hakemuksen perusteena on lapselle liian vaikea tai rasittava matka.

Esiopetuskuljetuksesta lisätietoa antaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Anne Mänty, anne.manty(at)rovaniemi.fi, p. 016 322 6039

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on yli kolme kilometriä eikä lapsella ole esiopetuksen lisäksi ennen esiopetuksen alkua ja/tai esiopetuksen jälkeen tarvetta muuhun varhaiskasvatukseen. Kuljetus voidaan myöntää myös silloin, jos esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi tai se määritellään lääkärin, sosiaalityöntekijän tai psykologin asiantuntijalausunnon perusteella lapselle liian vaikeaksi tai rasittavaksi.

Lapsella ei ole päivähoidon tarvetta maksuttoman esiopetuksen lisäksi.

Lomakkeet

Esi- ja perusopetuksen kuljetushakemus

Hae tällä lomakkeella lapsellesi kuljetusta esiopetukseen tai perusopetukseen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Koulukuljetusperiaatteet

Täältä löydät Rovaniemen kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet.

Lisää tietoa
Avaa linkki