• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Varhaiskasvatus

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus pyritään järjestämään ensisijaisesti lähipalveluna. Varhaiskasvatuksessa tuetaan monipuolisesti vieraskielisten ja monikielisten lasten kielitaidon sekä kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Kaikkia lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Lasten kulttuuritaustat näkyvät varhaiskasvatuksen toiminnassa esimerkiksi leikkeinä, tarinoina, juhlien viettämisenä ja vierailuina.

Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon, että lapset kasvavat erilaisissa kielellisissä ympäristöissä. Kielellistä ja kulttuurien moninaisuuutta tehdään näkyväksi yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on merkittävä suomen kielen oppimisen paikka. Päivittäin toistuvissa pienissä tapahtumissa ja arjen eri tilanteiden vuorovaikutuksessa tapahtuu suomen kielen oppimista. Lapsen vasuun kirjataan S2 -kielen toteuttamisen tapa ja tavoitteet. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja voi tarvittaessa olla suunnittelemassa lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamista.

Saamenkielistä varhaiskasvatusta tarjotaan Rovaniemellä pohjoissaamenkielisessä päiväkodissa sekä pohjoissaamen kielipesässä. Päiväkodin saamenkielinen varhaiskasvatus on tarkoitettu saamea äidinkielenään puhuville lapsille ja kielipesä toiminta niille saamelaislapsille, jotka eivät ennestään puhu saamea.

Lisää tietoa saat varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Puhelinasiointi

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Ota yhteys sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi tai puhelimella ja saat tietoa palveluiden järjestämisestä sekä asiakasmaksuista.

Lisää tietoa
Puh. +358 16 3226600

Linkit

Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin esiopetuksen opeussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee esiopetuksen järjestämistä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjoissaameksi

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä. Tässä vasu pohjoissaameksi.

Lisää tietoa
Avaa linkki