• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot

Osaamo on toimijoiden yhteinen alusta työllisyyden edistämiseen, jota kehitetään hankkeena. ESR-hankkeen päätavoite on kohtaannon edistäminen. Siihen vastataan kehittämällä ohjaamomaista, työllisyyttä edistävää ekosysteemiä.  Kohderyhmiä ovat pääasiassa yli 30-vuotiaat työllistymis- ja koulutusvaiheessa olevat työnhakijat, työnantajat jatoimijaverkosto. Osaamo edistää työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista sekä tuo työllistymistä tukevat palvelut saataville yhdelle "luukulle"  kasvokkain, jalkautumalla ja digitaalisesti   

Toteuttajat: 

Hankkeessa: Rovaniemen kaupunki, Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Verkostona: Lapin TE-toimisto.

Ota yhteyttä

Joni Minkkinen
Projektipäällikkö
040 5358052

Heikki Pantsar 
Työllisyyskoordinaattori 
040 670 5158 

Tiina Suopajärvi
Työllisyyskoordinaattori
040 183 6697

Mira Uusiportimo 
Projektisuunnittelija
040 627 9283

etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi