• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Muuta_iw.png 

Ilmaiset korttikoulutukset on suunnattu työttömille työnhakijoille, joilla työnsaannin esteenä on alalla tarvittavan kortin puuttuminen. Koulutukset ovat ilmaisia. Linkki

Ammatinvalinnanohjauksessa pohditaan koulutus- ja uravaihtoehtojasi. Ohjaukseen voi keskustelun lisäksi sisältyä myös mm. ammatinvalintatestejä ja kotitehtäviä. Tavoitteena on tukea sinua ammatinvalintaratkaisuissasi. Linkki

Kevytyrittäjyys ja osuuskunnat tarjoavat uudenlaisia muotoja työllistää itsensä. Kevytyrittäjyys ja osuuskunnat ovat matalan kynnyksen väyliä yrittäjyyteen ja niiden kautta voi esim. kokeilla oman yritysideansa toimivuutta. Kevytyrittäjyys ja osuuskunnat voivat olla monelle tie oman yrityksen kautta tapahtuvaan yrittäjyyteen. Mikäli haluaisit kuulla lisää, jätä yhteydenottopyyntö TE-asiantuntijallesi oma asiointi-palvelun kautta.

Palkkatuen avulla voidaan edistää työnhakijan työllistymistä. Tuen myöntämisestä päättää Työ- ja elinkeinopalvelut tapauskohtaisesti ja saat lisää tietoa omista palkkatukimahdollisuuksista omalta TE-asiantuntijaltasi oma asiointi-palvelun kautta. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuen avulla voit työllistyä yksityiselle työnantajalle, valtiolle tai kunnalle. Rovaniemen kaupungilla työllistymisen kesto on yleensä kahdeksan kuukautta ja työaika 85 % täydestä työajasta. Lisätietoa voit kysyä sähköpostitse osoitteesta tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi

Työttömien terveystarkastus on maksuton terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus. Tärkeä osa tarkastusta on vastaanotolla käytävä keskustelu, jossa käydään läpi henkilön terveyteen, toimintakykyyn, elintapoihin ja mahdollisiin oireisiin liittyviä asioita. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa työkykyyn. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, ohjaa hoitaja potilaan eteenpäin. Terveystarkastuksessa voidaan todeta myös kuntoutustarve työkyvyn vahvistamiseksi tai palauttamiseksi. Terveystarkastukseen voit pyytää lähetettä omalta TE-asiantuntijaltasi oma asiointi-palvelun kautta.

Eduro tarjoaa pidempään työttömänä olleille työnhakijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea työnhakuun. Rovaniemen kaupunki tarjoaa Eduron palveluita pääosin yli 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneille työttömille työnhakijoille. Linkki