• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu

Rovaniemi, Tornio, Kemi, Sodankylä ja Kemijärvi ovat aloittaneet 1. elokuuta Lapin alueellisen työllisyyskokeilun.

Tavoitteena on kehittää pitkäaikaistyöttömille suunnattuja palveluja ja luoda toimintamalli, joka edistää työllistymistä asiakaslähtöisesti. Toimenpiteiden tarkoituksena on edistää työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja siitä aiheutuvia menoja julkiselle taloudelle. Tavoitteena on myös vauhdittaa uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä yritysten kasvua. 

Kokeilun alkaessa kunnat vastaavat niiden työnhakijoiden työllisyyspalveluista, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kuukautta ja jotka eivät sinä aikana ole olleet työllistymistä edistävässä palvelussa. Lapin alueella kokeilun kohderyhmään kuuluu noin 2 800 henkilöä.

Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevassa maakunnassa osana kasvupalveluja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen ja kehitysyhtiöiden, säätiöiden, oppilaitosten, Lapin TE-toimiston ja Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Palveluvastuu on siirtynyt Lapin TE-toimistolta kunnille 1.8 alkaen. Kunnat ottavat heille siirtyviin asiakkaisiin yhteyttä alkusyksystä lähtien. Muutoksella ei ole vaikutuksia asiakkaiden työttömyysetuuteen. Jos työtön työnhakija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, ne on hoidettava sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Sen taustalla on laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista koskevasta kokeilusta (505/2017). Kokeilualueita on Suomessa yhteensä yhdeksän, joista viidessä on kyse samankaltaisesta työvoimapalvelujen tarjoamisvastuun siirtämisestä asiakkaiden kotikunnille.

Lisätietoja kokeilusta antaa:

Koko kokeilun osalta TE-toimiston Johtaja Tiina Keränen 0295 039 636 sekä Rovaniemen kaupungin vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu 040 521 2373

Rovaniemen osalta vs. kehittämispäällikkö Sanna Mäensivu 040 521 2373

Kemin osalta työllisyyspäällikkö Riitta Hakala 040 674 8355

Tornion osalta henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen 040 544 2765

Kemijärven osalta palvelualuejohtaja Marjo Säärelä 040 568 2130 ja työllisyyskoordinaattori Heli Björkman 040 704 7640

Sodankylän osalta toimialajohtaja Päivi Vauhkonen 040 482 8991

                       

                                           

Tiedotteet ja tapahtumat
Kaikki
Ei uutisia-