• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys

Tulvakartat
Tulvakarttapalvelussa ovat esillä ELY-keskusten laatimat tulvavaara- ja tulvariskikartat 21 merkittävältä tulvariskialueelta. www.ymparisto.fi/tulvakartat

Liikennehäiriöt
Liikenneviraston sivuilta voi seurata mahdollisia liikennehäiriöitä https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/
Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa maanteiden kunnosta ja liikenteen ongelmista (mm. tielle tullut vesi soittamalla numeroon   0200 2100 (24 h/vuorokaudessa).

Omatoiminen tulviin varautuminen
Omatoiminen tulviin varautuminen.jpg