• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Tupakkalain mukainen valvonta

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla:

 • ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä
 • edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja
 • suojellaan väestöä altistumiselta tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden savulle.

Vähittäismyynti ja tukkumyynti

  Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Lupa on myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtainen.Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella lupahakemukset käsittelee Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Hakemus ja ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisesti Valviran lomakkeella. Ilmoituksen voi tehdä myös Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon lomakkeella (sähköpostitse tai paperilla).

Ympäristöterveydenhuoltoon on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta valvontaviranomaisen perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava hyvissä ajoin.

Linkki: Valviran ohje (13/2016) Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa, saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

 1. hän on tehnyt ympäristöterveydenhuoltoon kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
 2. toimittanut ympäristöterveydenhuoltoon päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).


  

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Tupakkalaissa olevia tupakointikieltoja ja –rajoituksia sovelletaan myös esimerkiksi vesipiipun ja sähkösavukkeen käyttämiseen. Vaikka tupakointikiellot eivät koske savuttomien tupakkatuotteiden (esim. nuuska) käyttämistä, tällaisten tuotteiden käyttö on kuitenkin tupakkalain mukaan kiellettyä lasten ja nuorten käyttöön tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa, kuten päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Tupakointi on kielletty myös yksityisessä kulkuneuvossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias.

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee niin rakennuksia, kulkuneuvoja kuin muita vastaavia sisätiloja (sisätilan määritelmä kattaa myös osittain avonaiset tilat). Tupakkalaki kieltää tupakoinnin tietyissä tapauksissa myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan sekä päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat.

Edellä mainituista tupakointikielloista poiketen tupakointi on sallittua:

 1. sellaisissa sisätiloissa, jotka sijaitsevat asiakkaan, työntekijän tai elinkeinonharjoittajan kodissa tai omassa käytössä olevassa kulkuneuvossa. Tupakointi on kuitenkin kielletty perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana.
 2. rajatussa määrässä hotellin tai muun majoitusliikkeen asiakkaiden majoitushuoneista (korkeintaan 1/10 huoneesta tai huoneiden lukumäärästä riippumatta enintään kolmessa majoitushuoneessa)
 3. kansainvälisessä meriliikenteessä käytettävän aluksen ravitsemisliikkeen sisätilassa, joka on alle 50 neliömetriä tai tätä suuremmassa tilassa tupakointiin voidaan varata korkeintaan 50 % tilasta

 

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisiä ja yleisiä sisätiloja, joissa tupakointi on kielletty, ovat esimerkiksi porraskäytävä, ullakko- ja kellaritilat, kerhotilat sekä yhteinen sauna. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Tupakkalaki ei rajoita asuinyhteisön oikeutta kieltää järjestyssäännöissään tupakointi myös muilla kuin säännöksessä mainituilla yhteisillä ulkoalueilla. Parveketupakointia koskevaa tupakointikieltopykälää sovelletaan 1.1.2017 alkaen, eli kunta voi käsitellä kieltohakemuksia vuoden 2017 alusta lähtien. Lisätietoja ks. Valvira/Asuntoyhteisöt, Ohjeet tupakointikieltojen hakemiseen - Taloyhtiö.net ja Tupakkalaki taloyhtiöissä (Isännöintiliitto)


Tupakointitila

Tupakointi voidaan sallia sisätilassa erillisessä tupakointitilassa, joka on hyväksytty tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan alueelle, jolla tupakointi on kielletty. Tupakointitila ei saa olla sellaisen sisätilan yhteydessä, joka on pääasiassa alle 18-vuotiaiden käytössä.

Tupakointitilassa ei saa työskennellä lukuun ottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Tupakointitilan saa siivota vasta, kun se on huolellisesti tuuletettu.

Jos ravitsemisliikkeeseen perustetaan tupakointitila, se on mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi suhteessa liikehuoneiston kokoon ja asiakaspaikkojen määrään. Tupakointitilassa ei saa tarjoilla tai nauttia ruokaa tai juomaa. Elinkeinonharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta.

Lähde: Valvira/Tupakka

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Postiosoite: 
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi


Käyntiosoite:
Rantavitikantie 33 B-porras, 4. krs

Sähköpostiosoitteet:
Yhteinen osoite
terveystarkastaja(at)rovaniemi.fi
Henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Terveysvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 0400 128 447
 
arkisin klo 8.30-12.00


Liitetiedostot
Tupakkalain myyntikieltojen omavalvonta (Valvira).pdf (559,9 kB) Omavalvontaopas, jossa liitteenä omavalvontasuunnitelman malli
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (142,6 kB)
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2020-2024 (804,9 kB) Valviran ja Ruokaviraston yhteinen ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024.