• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Elintarviketyöntekijältä vaadittavat todistukset
Elintarviketyöntekijällä, joka työssään käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Lisäksi mm. pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita käsittelevältä henkilöltä  vaaditaan myös luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa.

Salmonellatodistus

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) on korvannut 1.3.2017 alkaen aiemman tartuntatautilain. Vaatimukset elintarviketyöntekijöiden salmonellatodistuksista ovat uuden lain myötä muuttuneet. Uuden lain mukaan työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara (tartuntatautilain 56 §). Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Tarkoitettuja työtehtäviä ovat elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, tai maidon tuotantotilalle muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida. Selvitys on vaadittava ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja.
Lisätietoja: THL/ Uusi tartuntatautilaki 1.3.2017 alkaen - muutoksia aiempaan/ Terveystarkastukset ja poissaolosta päättäminen

Hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi

Työntekijöiden elintarvikehygienisen osaamisen varmistaminen on elintarvikealan toimijan lakisääteinen velvoite (Elintarvikelaki 23/2006, muutettu 1137/2008 27 §). EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004/EU) mukaan elintarvikealan toimijan velvollisuus on vastata siitä, että kaikkia työntekijöitä on perehdytetty, opastettu ja tarvittaessa koulutettu elintarvikehygieniaan liittyvissä asioissa työtehtävien edellyttämissä määrin.

Kansallinen elintarvikelaki  edellyttää, että hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita työkseen käsittelevien henkilöiden on osoitettava hygieniaosaamisensa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mallin mukaisella hygieniaosaamistodistuksella, eli nk. ”hygieniapassilla”, jos hän on työskennellyt em. tehtävissä yhteensä vähintään kolme kuukautta (yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa).

Elintarvikealan toimija vastaa kustannuksellaan tämän vaatimuksen toteutumisesta työntekijöidensä osalta osana omavalvontaansa.  Hygieniaosaamistodistuksen voi saada suorittamalla hyväksytysti Eviran laatiman erityisen hygieniaosaamistestin, tai esittämällä todistuksen sellaisesta tutkinnosta tai koulutuksesta, johon vastaavat tiedot katsotaan sisältyvän. Hygieniaosaamistodistus muodostuu A4-kokoisesta paperitodistuksesta sekä muovisesta osaamiskortista. Kumpaakin todistuksen osaa voi käyttää osaamisen osoittamiseen.