• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Ilmoitus

1. Ilmoitus (MRL 129§)

Seuraavat toimenpiteet vaativat ilmoituksen.

 Toimenpiteen perässä oleva osa-alue kertoo, jos toimenpiteestä pitää ilmoittaa vain toisella osa-alueella.

 Kunnan osa-alueet:

 1. Asemakaava-, ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueet sekä rantavyöhykkeet ja -alueet.
 2. Muut alueet

Rakennelmat

 • Esiintymislava osa-alueella 2
 • Kevytrakenteinen huvimaja, grillikatos, vaja, varasto, jäteaitaus tai -katos, terassi tai muu vastaava kevytrakenteinen piharakennelma seuraavasti:

o        rakennusala yli 6 m² ja enintään 12 osa-alueella 1

o        rakennusala yli 12 m² ja enintään 20 m² osa-alueella 2

o        rakennelman korkeus on yli kolme metriä osa-alueella 1

 • Puistomuuntamo, pumppaamo tai vastaava osa-alueella 1

 Yleisörakennelma

 • Kokoontumispaikka osa-alueella 2
 • Yleisöteltta, ala yli 100 m² (enintään kuukauden paikoillaan pidettävä)

 Erillislaite

 • Lautasantenni, halkaisija 1-2 metriä osa-alueella 1
 • Tuulivoimala (korkeus enintään 10 m) osa-alueella 2
 • Suurehko valaisinpylväs, piippu tai vastaava (korkeus yli 20 metriä) osa-alueella 2

 Vesirajalaite

 • Suurehko laituri: rakennusala yli 10 m² mutta enintään 20 m² osa-alueella 1

Julkisivumuutos

 • Rakennuksen julkisivun muuttaminen (ulkoverhouksen materiaalin tai mallin sekä värityksen muuttaminen)
  • pientalot osa-alueella 2

 • Parvekelasitus; muut, kuin asuinkerrostalot

 Mainostoimenpide

 • Ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen, jos mainos peittää ikkunan alasta enemmän kuin puolet

 

2. Aitaaminen

 Aitaamisesta täytyy tehdä ilmoitus seuraavilla alueilla:

 • Asemakaava-, ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueet sekä rantavyöhykkeet ja -alueet