• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Maisematyölupa

Puiden kaataminen

Puunkaatolupaa on haettava:

 • Asemakaava-alueilla (myös ranta-asemakaavat)
 • Yleiskaava-alueilla, jos kaavassa niin määrätään

Maisemointi

 Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyölupaa.