• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen
Liitetiedostot ja formaatit
Rakennuslupa_Toimenpidelupa_Toimenpideilmoitus_Purkamislupa_Maisematyölupa_Hakemuslomake.pdf (169,2 kB)
Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle.pdf (182,1 kB)
Naapurin kuuleminen (127 kB)
Naapurin kuuleminen II.pdf (15,4 kB)
RH 1.pdf (153,1 kB)
RH 2.pdf (76,2 kB)
RH1 täyttöohje.pdf (153,3 kB)
Ilmoitus rakennuksen poistumasta.pdf (157,1 kB)
Vastaava työnjohtaja-hakemus (101,5 kB)
Jätevesi selvityslomake.pdf (78,1 kB)
Rakennustyön aloituskokouksen pöytäkirja (176,5 kB)
Aloittamisoikeutta koskeva lupahakemus (50,5 kB)
Purkamisjätteen selvityslomake (115,7 kB)
Uusi RK 9.pdf (65,2 kB)
Purkamisilmoituslomake.pdf (73 kB)
Asiantuntijoita pientalorakentajien tarpeisiin. Koulutus- ja kokemuskysely.doc (76 kB)
Jatkoaikahakemus.pdf (194,6 kB)
Ohje purkamisilmoituksen hakemista varten.pdf (10 kB)
Ohjeet Purkamisluvan hakemista varten.pdf (61,4 kB)
Hakemus kokoontumistilaksi.pdf (187 kB)
Rakennustyön tarkastusasiakirja.pdf (1,16 MB)
Ohje poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisun hakemiseen.pdf (85,8 kB)
Ohje maisematyöluvan ja puunkaatoluvan hakemiseen.pdf (77,3 kB)
Ohje rakennusluvan hakemista varten.pdf (79,4 kB)
Ohje toimenpideilmoituksen hakemista varten.pdf (74,2 kB)
Ohjeet maalämpöjärjestelmän hakemista vartan.pdf (85,6 kB)
Ohjeet Toimenpideluvan hakemista vartan (002).pdf (83,1 kB)
Ohje ja hakemus Hulevesivapautukseen.pdf (178,1 kB)
KOSTEUDENHALLINTA SUUNNITELMA.pdf (528,1 kB)
Ohje ilmalämpöpumpuille asuinkerrostaloon.pdf (13,6 kB)
savuhormin_ja_tulisijan_tarkastuspoytakirja Rovaniemi.pdf (2,88 MB)
Palotekninen selvitys -lomake.pdf (1,35 MB)