• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

FRIENDS - Mielenterveyden ja tunnetaitojen kehittämisohjelma ala- ja yläkoululaisille

FRIENDS on kouluissa toteutettava ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Viikoittaisilla oppitunneilla oppilaat keskustelevat ja tekevät FRIENDS -harjoituskirjan tehtäviä, joissa mm. etsitään konkreettisia keinoja selviytyä huolta ja pelkoa aiheuttavista arkielämän tilanteista. Ohjelma perustuu ennen kaikkea vertaisoppimiseen eli oman ryhmän tai koululuokan hyödyntämiseen. FRIENDS vahvistaa oppilaan minäkuvaa ja omanarvontunnetta sekä lisää uskoa omaan kyvykkyyteen. Myös ns. riskiryhmään kuulumattomat oppilaat hyötyvät sen opettamista stressinhallinta-, ongelmanratkaisu- ja itseensä luottamisen taidoista.


Ohjelman yhtenä tavoitteena on aktivoida myös vanhempia miettimään läpikäytäviä sisältöjä. Heille jaetaan materiaalia sekä järjestetään toiveista riippuen yksi tai kaksi vanhempainiltaa (voidaan yhdistää osaksi muuta vanhempainiltaa).


FRIENDS -ohjelman toteuttajana toimivat tehtävään perehdytetyt opettajat ja mahdollisuuksien mukaan koulupsykologit, –kuraattorit tai terveydenhoitajat. Ohjelma rakentuu kymmenestä noin 60 minuuttia kestävästä oppitunnista, sekä kahdesta myöhemmin järjestettävästä kertausoppitunnista.
 

Yläkoulussa FRIENDS -ohjelma sopii sisällöllisesti esimerkiksi terveystiedon ja oppilaanohjauksen tunneille. Aikataulua ja sisältöjä voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi, esimerkiksi alakoulussa voidaan ottaa ohjelmasta osia eri tunneille. Jokainen oppilas saa oman FRIENDS -oppikirjan, jota voidaan hyödyntää tunneilla. Opettajat saavat oman FRIENDS -opettajan oppaan, jossa esitellään ohjelman sisällöt ja runsaasti erilaisia ideoita tuntien toteutukseen. Niistä opettaja voi poimia omalle luokalleen hyödyllisimmiksi arvioimansa tehtävät.


Ennen ohjelman aloittamista ohjaajille järjestetään perehdytyspäivä, jossa käydään läpi ohjelman sisältöjä. Suomessa kouluttajaorganisaationa toimii Aseman Lapset ry, joka vastaa myös käytettävän materiaalin tuottamisesta.


Lisätietoja asiasta saa koulutetuilta FRIENDS -ohjaajilta ja verkostokoordinaattorilta.