• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kenelle Rovaniemen vanhustekotunnustus 2016?

vanhus.jpg

Rovaniemen vanhustekotunnustus 2016

turvalliselle sisäratakävelylle

 

Joka toinen vuosi jaettavan Rovaniemen kaupungin vanhustekotunnustuksen saajaksi valikoitui yleisön tekemistä 35 ehdotuksesta tänä vuonna sisäratakävely. Aloitteen ja toteutuksen sisärataliikuntaan on tehnyt Leena Jakkula, jolle vanhustekotunnustus 2016 (700 €) luovutettiin maanantaina 3.10. vanhustenviikon tilaisuudessa kaupungintalossa.

Vanhusneuvosto katsoi vuoden alussa alkaneen uuden liikuntamuodon vastaavan tunnustuspalkinnolta vaadittuja kriteereitä uutuudellaan ja vanhusten, eritoten liikuntarajoitteisten, elämää rikastuttavana tekona.

Liikenne ja liukkaat kadut vaikeuttavat vanhuksille tärkeää liikkumista. Urheiluhallin juoksuradalla tapahtuva turvallinen kävely on otettu vastaan innostuneesti ensiarvoisen tärkeänä liikuntamuotona. Jo alkukuukausien aikana sen on koettu tukevan myös sosiaalista kanssakäymistä.

Rovaniemeläiset olivat tänä vuonna esittäneet vanhustekotunnustuksen saajiksi useita yksityisiä henkilöitä, jotka ovat jo pitkään tarjonneet monipuolisesti ja pyyteettömästi aikaansa erilaisina tukihenkilöinä ja kulttuurin tarjoajina. Ehdotuksissa tuli ilmi myös vanhusten omaisten kiitollisuus hoitotyötä tekeviä, palvelukoteja ja päiväkeskuksia kohtaan.

Vanhusneuvoston mielestä ehdotusten perustelut osoittavat, että Rovaniemellä tehdään vanhusten elämän laadun parantamiseksi arvokasta ja hyvää työtä niin palkattujen kuin vapaaehtoistenkin toimesta ilman suurempaa julkisuutta.


 

 

Vanhustekotunnustus