• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
VamO-hanke

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asakasprosessissa

 

VamO-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016 - 31.8.2019.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.

 

Lisätietoa hankkeesta antaa:
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Nelli Lindroos
p. 040-7688512
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

VamO.jpgVipuvoimaa.jpgEU.jpg
Vastaa asiakasosallisuutta kartoittavaan kyselyyn ja vaikuta samalla vammaissosiaalityön kehittämiseen!

Ohessa on linkki VamO-hankkeen järjestämään kyselyyn, jossa kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Tarkoituksena on, että tämän kyselyn kautta mahdollisimman moni voisi osallistua asiakkaiden osallisuutta kartoittavaan tutkimukseen.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa vammaissosiaalityön kehittämiseen. Vastausaikaa on 30.9.2017 asti. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselyitä on kaksi.

Ensimmäinen on tarkoitettu täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille. Toinen on tarkoitettu alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille ja heidän perheilleen. 
 
18 vuotta täyttäneiden kysely:
Linkki kyselyyn

alle 18-vuotiaiden ja heidän perheidensä kysely:
Linkki kyselyyn


Lisätietoa kyselystä saat hanketyöntekijöiltä:
Nelli Lindroos
Kehittäjäsosiaalityöntekijä, Rovaniemi
p. 016 3226312
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Heli Ronimus, 
Projektisuunnittelija, Espoo
p. 043 8270726
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Annina Heini
Suunnittelija, Kynnys ry
p. 040 9401399
etunimi.sukunimi@kynnys.fi