• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa, jolla lain mukaan katetaan ravinto- ja vaatemenot,henkilökohtaisen ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset ja puhelimen/netin käytön. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa toimeentulotukilaskelmassa.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotuella katettavia menoja ovat asumistukilain 6 §:n mukaiset kohtuulliset asumismenot (esim. vuokra tai vastike, vesimaksu), vähäistä suuremmat julkisen terveydenhuollon menot, talous/lämmityssähkölasku ja kotivakuutusmaksu.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat mm.lasten päivähoidon maksu, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot (esim. takuuvuokra tai muutosta aiheutuvat kustannukset) sekä henkilön tai perheen erityisistä olosuhteista ja tarpeista aiheutuvat menot, joita voidaan huomioida kohtuullisen määräisinä. Esimerkiksi takuuvuokra-asiassa ota yhteys aina ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista sosiaalipalvelukeskukseen, jos sinulla ei ole omia varoja ja tulet hakemaan vakuusmaksuun toimeentulotukea. Tutustu myös oheiseen Toimeentulotukiohjeeseen 2013, jossa on lisätietoa Rovaniemen kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteista.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi. Päätöksen tekee aina sosiaalialan ammattihenkilö selvitettyään hakijan tilanteen yleensä henkilökohtaisella tapaamisella.