Etusivu>Palvelut>Perhe- ja sosiaalipalvelut>Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaalipäivystys ja kriisipalvelut

 

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat kiireelliset tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun tarvitaan lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Myös vaara ja uhkatilanteissa sekä onnettomuuksissa voidaan tarvita sosiaalipalveluja kiireellisesti.

Sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset kaikkia ikäryhmiä koskien

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalikuraattori taikka sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, Tullin, poliisin, Rikosseuraamuslaitoksen, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, hänen on ohjattava henkilö hakemaan sosiaalipalveluja tai henkilön antaessa suostumuksensa otettava yhteys sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi. 

Jos suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, ilmoitusvelvollisten henkilöiden on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta salassapitosäännösten estämättä viipymättä.

Myös yksityishenkilö voi tehdä sähköisen ilmoituksen lapseen tai aikuiseen kohdistuvasta huolestaan.


Kiireettömät lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset tehdään oheisilla lomakkeilla.

Näin teet lastensuojeluilmoituksen

 

Kriisikeskus Lapin ensi- ja turvakoti

Kriisikeskuksesta saa apua ja tukea traumaattisen tapahtuman kokeneille tai erilaisissa elämänkriiseissä oleville yksilöille, perheille sekä heidän läheisilleen ja yhteisöilleen. Puhelinneuvonta ja ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo 8 - 18, p. 040 553 7508.


Turvakodista saa apua ympäri vuorokauden, jos on kohdannut perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa. Turvakotiin voi mennä yksin tai lasten kanssa. Palvelu on asiakkaalle maksuton. p. 040 584 0021.

 

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystys palvelee 24/7 numerossa p. 040 7266 965

Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, ota yhteys hätäkeskukseen 112.

Sosiaalipalveluiden palveluneuvonta palvelee asioissa, jotka eivät tarvitse välitöntä sosiaalihuollon apua.  Yhteydenottotavat löydät täältä:

nappi_roisos.jpg

Kriisikeskus Lapin ensi- ja turvakoti

Kriisikeskus Lähteentie 5
96400 Rovaniemi
040 5537 508

Turvakotipäivystys  24/7
040  584 0021

linkki_virtu.fi_kysy.png