• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kumppanuushanke Verso 2009-2013

Kumppanuushanke Verso (2009-2013) toteuttiin Rovaniemen kaupungin ja Rovalan Setlementti ry:n yhteistyöhankkeena. Hankkeen kohderyhmänä olivat Rovaniemellä asuvat, kotoutumisen alkuvaiheessa olevat maahanmuuttajat. Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki ja sitä rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin TE -keskus. Osarahoittajina oliat Rovaniemen kaupunki ja Rovalan Setlementti ry.

Projektin tavoitteena oli kehittää maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja kotouttamisen palveluprosesseja ja edistää kotoutumisen aloittamista. Projektin tehtävänä oli luoda uusia verkostoja maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi sekä parantaan työelämävalmiuksia. Projektin tehtävänä oli myös edistää monikulttuurisuusasioita ja syrjimättömyyttä.

Hankkeen materiaalit