• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Rovaniemen kaupungin perhehoito
 • Yksikkö jossa koordinoidaan ja koulutetaan uusia sijais- ja tukiperheitä. 
 • Tuemme perheitä olemme yhteyshenkilöitä, hoidamme perheiden valmennuksen rekrytoinnin 
 • Palvelu on suunnattu sijais- ja tukiperheille 
 • Sijais- ja tukiperheiden tehtävänä on antaa hoitoa ja kasvatusta heille sijoitetuille lapsille.Sijaisperheeseen sijoitus voi olla avohuollon tukitoimena tai siten, että lapsi on huostaan otettu ja sijoitettu perheeseen.

Päätöksen tukiperheen myöntämisestä tai lapsen sijoittamisesta perhehoitoon tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. 

 

Sijaisvanhemmuus

Lapsilla on oikeus saada ensisijaisesti perhehoitoa. Perhehoito on lapsen hoitoa ja kasvatusta oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa, sijaisperheessä. Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi.
Perheitä tarvitaan erilaisiin tilanteisiin eri-ikäisille lapsille. Lapset voivat olla myös erityishoitoa vaativia lapsia ja nuoria.

Lapsen sijoitus voi olla pitkäaikainen tai lyhytaikainen. Pitkäaikaisessa sijoituksessa lapsi on sosiaali- ja terveyslautakunnan huostassa. Lyhytaikainen sijoitus voi olla kriisiluonteinen tukitoimi, jolloin lapsi on sovitun ajan perhesijoituksessa.

Perhehoitajaksi ryhtyviltä perheiltä edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Valmennus perustuu ryhmämuotoiseen Pride-valmennusmalliin.
Seuraava Pride-koulutus alkaa syksyllä 2018.

Sijaisperhehoitajaksi valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.Tehtävää haetaan jättämällä yhteystiedot sekä lyhyt kuvaus perheen tilanteesta. 

Tehtävää voi hakea myös Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry.

Seuraava tukiperhevalmennus alkaa huhtikuussa 2018.

Ota yhteyttä

Miia Virtamo
Perhehoidon koordinaattori
016 322 6917
miia.virtamo@rovaniemi.fi

Markku Rapakko
Sijaisperhehoidon ohjaaja
016 322 6918
markku.rapakko@rovaniemi.fi

Anna-Kaisa Rautio
Sijaisperhehoidon ohjaaja
016 322 5106
anna-kaisa.rautio@rovaniemi.fi

Perhehoidon laskutuslomakkeet
linkki_virtu.fi_lomake.png