Etusivu>Palvelut>Perhe- ja sosiaalipalvelut>Erityisryhmien asumispalvelut>Vammaisten sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Vammaisten sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen
Vammaisten asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla sellaisille vammaisille henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluasumiseen. Sosiaalihuoltolain mukaiset vammaisten asumispalvelut ovat tarkoitettu vammaisille henkilöille, joiden toimintakyvyn rajoitukset eivät ole vielä pitkäaikaisia, eikä heitä voida katsoa vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisiksi. Palveluasuminen järjestetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti tarvittaessa ympärivuorokautisesti.

Asiakas maksaa sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta palvelumaksun, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Palvelumaksu määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tuloihin ja varallisuuteen perustuen asiakasmaksulain mukaisesti.

Palveluasumisen tarpeen arvioimiseksi otetaan yhteys vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Asumispalvelujen tarpeen arvioinnista vastaa vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijä, mutta asiakkaan tilanteesta riippuen palvelutarpeen arvioinnissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä vammaissosiaalityön palvelujen kanssa. Palvelua haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella, joka toimitetaan vammaissosiaalityön palveluihin hakemuksessa olevaan palautusosoitteeseen. Hakemuslomake löytyy sivun oikeasta laidasta lomakkeet –kohdasta.
Lomakkeet