Etusivu>Palvelut>Perhe- ja sosiaalipalvelut>Erityisryhmien asumispalvelut>Vammaisten sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Palveluasuminen vammaisille henkilöille

Palveluasumista järjestetään sellaisille vammaisille henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluasumiseen. Palveluasumista järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla ja vammaispalvelulain nojalla. Tarvittaessa palveluasuminen järjestetään ympärivuorokautisena eli tehostettuna palveluasumisena.

Palveluasumista myönnetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden johdosta välttämättä palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Palveluasuminen on tarkoitettu paljon apua tarvitseville henkilöille, jotka alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat jatkuvaa apua ja tukea omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. Palveluasumisen palvelu vammaispalvelulain nojalla on asiakkaalle maksuton. Asiakas maksaa asumiseen ja elämiseen liittyvät tavanomaiset kustannukset, kuten vuokra ja ateriakustannukset.

Sosiaalihuoltolain mukaiset vammaisten asumispalvelut ovat tarkoitettu vammaisille henkilöille, joiden toimintakyvyn rajoitukset eivät ole vielä pitkäaikaisia, eikä heitä voida katsoa vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisiksi. Asiakas maksaa sosiaalihuoltolain mukaisesta palveluasumisesta palvelumaksun, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Palvelumaksu määräytyy yksilöllisesti asiakkaan tuloihin ja varallisuuteen perustuen asiakasmaksulain mukaisesti.

 

Hakeminen

Palveluasumisen tarpeen arvioimiseksi otetaan yhteys vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Asumispalvelujen tarpeen arvioinnista vastaa vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijä, mutta asiakkaan tilanteesta riippuen palvelutarpeen arvioinnissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä vammaissosiaalityön palvelujen kanssa. Palvelua haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella, joka toimitetaan Erityisryhmien asumispalveluihin. Hakemuslomake löytyy sivun oikeasta laidasta lomakkeet –kohdasta.