Mistä apua?

Joskus ulkomailla voi joutua tahtomattaan erilaisiin vaikeuksiin. On tärkeää tietää, mistä voit hakea apua, sillä maailmalla eivät päde samat säännöt ja aina asiat eivät järjesty samaan tapaan kuin Suomessa. 

Kannattaa selvittää ennen matkaa, minkälaisiin olosuhteisiin olet lähdössä, mikä maan poliittinen tilanne on? Onko kohdemaassa joitain tiettyjä alueita joita kannattaa vältellä? Onko naisten asema miehiin verrattuna erilainen? Näitä tietoja päivitetään ulkoasianministeriön verkkosivuille ja ne kannattaa katsoa läpi ennen matkustusta. 

Jos passisi varastetaan, tulet ryöstetyksi tai joudut syystä tai toisesta pidätetyksi, auttaa tilanteessa kohdemaan Suomen edustusto. Mikäli edustustoa ei kohdemaassa ole, on EU:n kansalaisena aina oikeus pyytää apua minkä tahansa muu EU-valtion suurlähetystöltä tai konsulaatilta. Uskalla pyytää rohkeasti apua kun olet vieraassa maassa ja epävarma omasta turvallisuudesta ja tilanteesta. Kohdemaan viranomaiset ovat vastuussa sekä oman maansa kansalaisten että alueellaan oleskelevien ulkomaalaisten turvallisuudesta. Matkailijan on kuitenkin syytä noudattaa viranomaisten ohjeita ja tiedostaa että kaikissa maissa viranomaisten kyky huolehtia tehtävistään on rajoittunut. 

Mikäli olet matkatoimistojen valmismatkalla ja joudut sairaalahoitoon tai rikoksen uhriksi, ota yhteyttä välittömästi matkanjärjestäjään, heillä on avustusvelvollisuus auttaa matkalla olevaa hätätilanteissa. Omatoimimatkailijan ja reppureissaajan kannattaa hankkia kattava matkavakuutus jotta matkalla on turva  mahdollisten onnettomuuksien kustannuksista. 

Kriisitilanteissa, kuten luonnonmullistus, suuronnettomuus tai maan sisäisen poliittisen tilanteen kärjistyessä sotatilaksi, Suomi toimii yhteistyössä muiden pohjoismaiden ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Kriisitilanteet voivat tapahtua hyvinkin nopeasti. Avustustoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti hengen ja terveyden suojaamiseen. Kriisitilanteessa edustusto pyrkii ottamaan yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin matkustajiin kriisialueella. Heidät pyritään siirtämään turvallisemmalle alueelle tai kotimaahan, mikäli tilanne sitä edellyttää. Evakuointi on vapaaehtoista ja tapahtuu evakuoitavan omalla kustannuksella. Jos ympäröivä tilanne vaikuttaa uhkaavalta, ei kannata jäädä odottelemaan edustuston puhelua, vaan hankkiutua suojaan ja olla itse yhteydessä edustustoon mahdollisuuksien mukaan.