Mielenterveys

Mielenterveydellä tarkoitetaan psyykkistä hyvinvointia. Ihminen on mieleltään terve, kun hän pystyy toimimaan arjessa sekä itsenäisesti että yhdessä muiden ihmisten kanssa. Mielenterveyteen kuuluu myös kyky arvostaa itseään. Mielenterveyttä voi hoitaa etukäteen pitämällä huolta omasta jaksamisestaan: Sopivasti liikuntaa, aikaa kavereiden kanssa, opiskelua tai työtä, monipuolista ruokaa, tarpeeksi unta, joku mielekäs harrastus ja hyvät suhteet läheisiin ihmisiin.

Normaaliin elämään kuuluu myös, että välillä ei kiinnosta, väsyttää ja olo on muutenkin alakuloinen. Nämä tuntemukset ovat osa jokaisen elämää. On olemassa kuitenkin myös keinoja, joilla hyvää oloa ja mieltä ylläpidetään ja masennus selätetään. Pitkittynyttä pahaa oloa ja masennusta ei kuitenkaan kannata jäädä murehtimaan yksin, tällöin on syytä selvittää mistä asia johtuu ja pyytää apua tilanteen selvittämiseen ja tuen saamiseen. Mielenterveydellisiä ongelmatilanteita voi laukaista erilaiset fyysiset sairaudet, epäterveelliset elämäntavat, suuren elämänmuutokset sekä päihteiden käyttö.

Mielenterveydelliset häiriöt rajoittavat jokapäiväistä toimintakykyä. Pahimmillaan ne sulkevat ihmisen kotiinsa ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveyshäiriöitä ovat esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt ja mielialahäiriöt. Ongelmat syntyvät yleensä pitkän ajan kuluessa ja niiden taustalla voi olla monenlaisia tapahtumia: läheisen menettäminen, paineet onnistumisesta tai ulkonäöstä, kiusatuksi joutuminen, turvattomuuden tunne, muut ikävät kokemukset tai terveydelliset ongelmat.

Tavallisia masennuksen oireita ovat alakuloisuus, heikko itsetunto, jaksamattomuus, ärtyneisyys ja aggressiivisuus. Masentunut hakeutuu usein omiin oloihinsa ja kokee olevansa huonompi kuin muut. Hän saattaa ajatella itsetuhoisia ajatuksia ja tuntea epätoivoa. Ruoka ei maistu tai sitä ahmitaan holtittomasti. Ikävät ajatukset painavat mieltä ja estävät nukahtamisen. Kun itsestä huolehtiminen vähenee, saattaa päihteiden käyttö lisääntyä. Kun tällaiset oireet jatkuvat päivästä toiseen, on syytä hakea apua.

Mielenterveyttä edistävät terveelliset elämäntavat ja hyvä itsetunto. Hyvät ihmissuhteet, kyky puhua mieltä painavista asioista, mielekkäät harrastukset ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin ovat suojakeinoja, jotka tukevat mielenterveyttä ja lisäävät elämäniloa.

Voit aloittaa pyytämällä joltakin luotettavalta aikuiselta neuvoja ja tietoa tilanteen ratkaisemiseksi. Useissa kunnissa toimii etsivä nuorisotyöntekijä johon voit ottaa yhteyttä ja pyytää apua tilanteeseesi. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii tukenasi, ohjaten, selvittäen ja kartoittaen tilannettasi. Voit ottaa yhteyttä myös erilaisiin nimettömiin nuortenpuhelimiin ja kriisipisteisiin. Tärkeintä on puhuminen pahasta olosta jollekin.