Asumisen tuet

Asumiseen voi hakea erilaisia tukimuotoja. Tuki haetaan Kelalta. Tukimuotoja ovat yleinen asumistuki, opintotuen asumislisä, sotilasavustuksen asumisavustus sekä eläkkeensaajan asumituki. 

Mikäli asuntoa vuokraavalla ei ole riittäviä kykyjä hankkia tarpeitaan vastaavaa asuntoa, häntä voidaan avustaa siinä. Tätä muotoa kutsutaan tuetuksi asumiseksi. Nuoret voivat saada tukea itsenäiseen asumiseen ja elämän eri osa-alueille, jotta normaali arki olisi mahdollisimman tasapainoista. Tuettu asuminen voi olla myös pysyvä ratkaisu esimerkiksi vammaisilla henkilöillä, kun taas mielenterveyskuntoutujien osalta asuminen tukiasunnossa on yleensä tilapäistä. Tuetun asumisen tarkoitus on pysäyttää nuorena alkaneita ongelmia, kuten maksuvaikeudet, päihteet ja riippuvuudet tai ihmissuhdeongelmat. Joissakin tilanteissa taloudellista tukea voi hakea myös sosiaalitoimistosta toimeentulotukena. Toimeentulotuki on kuitenkin viimeisin vaihtoehto, jos muut tulot ja Kelan tuet eivät riitä toimeentuloon. 

Lisää tietoa löydät Kelan sivuilta ja Omaan kotiin -oppaasta   Voit käydä myös Kelalla kysymässä tarkempia tietoja ja ohjeita.