Ajankohtaista
Vaikute2.jpg
Banneri-Nuorten-ideat-2.jpg
valtikka_300x250_0.jpg
Kansalaisena

Suomalainen on paitsi Suomen, myös Euroopan Unionin kansalainen. Merkkinä kansalaisuudesta on punakantinen passi, joka löytyy jokaiselta passin omistavalla EU:n kansalaisella. EU-jäsenyyden myötä meillä on mahdollista esimerkiksi opiskella, matkustella tai tehdä töitä toisessa EU-maassa joustavasti. Suomen kansalaisuuden voi saada syntyessään Suomessa, ilmoituksesta tai hakemalla. Kansalaisuudesta päättää Maahanmuuttovirasto. 

Lapsi joka syntyy suomalaiselle äidille, saa automaattisesti suomen kansalaisuuden syntymässään, myös silloin kun lapsen isä on lapsen syntyessä Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa
. Jos isä on kuollut ennen lapsen syntymää, mutta eläessään ollut Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa, kansalaisuuden saa tällöin automaattisesti. Mikäli lapsen isä on Suomen kansalainen mutta ei avioliitossa lapsen äidin kanssa, lapsen kansalaisuus riippuu lapsen syntymämaasta. 

Automaattisesti Suomen kansalaisuuden saavat myös alle 12-vuotiaat ottolapset, joiden ottovanhemmista vähintään toisella on Suomen kansalaisuus ja adoptio on pätevä. Yli 12- vuotiaat saavat kansalaisuuden ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitusmenettelyä käytetään silloin, kun entinen Suomen kansalainen haluaa kansalaisuutensa takaisin. 

Hakemuksella voivat kansalaisuuden saada ne täysi-ikäiset ulkomaalaiset, jotka ovat asuneet Suomessa riittävän ajan, ovat taustaltaan nuhteettomia ja joilla on turvattu toimeentulo ja riittävä kielitaito. Nuhteettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei hakija ole syyllistynyt rikoksiin eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon. Hänen tulee olla myös suorittanut esimerkiksi verot, sakot, opintolaina ja sairaalamaksut asianmukaisesti. Riittävä asuminen Suomessa vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta on joka tapauksessa vuosia.

Kansalaisuuden voi myös menettää.
Esimerkiksi 22-vuotias menettää kansalaisuuden automaattisesti, mikäli hän on myös toisen maan kansalainen eikä hänellä ole riittävää yhteyttä Suomeen. Maahanmuuttovirasto ilmoittaa asiasta tällaisille henkilöille. Jos henkilöllä on enemmän kuin yksi kansalaisuus, puhutaan kaksoiskansalaisuudesta.

Kansalaisuuden voi menettää myös silloin, kun se on myönnetty ilmoittajan antamien harhaanjohtavien tietojen perusteella tai jos kansalaisuus on myönnetty isän kansalaisuuden perusteella ja isyys kumotaan. Lisäksi Suomen kansalaisuudesta voi vapautua omalla pyynnöllä. Tällöin on oltava jo jonkin toisen maan kansalainen tai hakemassa sellaiseksi pääsyä. Kansalaista ei voida estää saapumasta Suomeen, karkottaa maasta eikä vastoin tahtoaan siirtää tai luovuttaa toiseen maahan. Ulkomailla kansalainen saa apua Suomen edustustolta.

Jotkut virat vaativat Suomen kansalaisuutta.
Tällaisia ovat esimerkiksi poliisin ja tuomarin virat. Suomen kansalaisella on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa täytettyään 18 vuotta. Sama ikäraja koskee myös asevelvollisuutta miehien kohdalla. Suomessa on yleinen maanpuolustusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen.

Päivitetty 8.7.2016