Ohjaamotuki

Ohjaamosta voi saada monenlaista tukea työllistymisen edistämiseen.

Tuki nuorelle

Ohjaamo tukee työllistymisvaiheessa olevia nuoria työnhakuun liittyvissä asioissa. Sparrausta on tarjolla mm. työnhakutaitojen kehittämiseen, työhakemuksen tekoon, CV:n päivittämiseen, työhaastattelutilanteisiin valmistautumiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen. Ohjaamo auttaa myös selvittämään nuoren palkkatukimahdollisuudet.

Tuki työnantajalle

Ohjaamo tarjoaa apua kaikissa nuoriin työntekijöihin liittyvissä kysymyksissä.  Ohjaamon kautta työnantaja voi mm. löytää uuden työntekijän tai saada tietoa koulutuksista, työkokeilusta tai palkkatuesta.

Palkkatuki

Ohjaamo auttaa selvittämään palkkatukimahdollisuudet ja auttaa työnantajaa palkkatuen hakemisessa. Palkkatuki voi olla suuruudeltaan 30%, 40% tai 50% kaikista palkkakustannuksista ja se on nyt mahdollista myös vastavalmistuneille.

Ohjaamon palvelut ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia niin työnantajalle kuin työntekijöillekin.

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Ohjaamoon 040 772 9236