ARTpaja

ArtPaja toteutettiin keväällä 2016. ArtPajassa oli 12 nuorta työkokeilussa Rovaniemen nuorisopalveluilla kahden kuukauden ajan. Työkokeilun aikana nuoret kokoontuivat kahtena päivänä viikossa Nuorisokeskus Mondelle tekemään omaa taiteellista projektiaan ja kolmantena työkokeilun työpäivänä he työskentelivät jossakin taideyhteisössä tai taiteen laitoksessa.

ArtPajassa työskenneltiin projektin omaisesti, jossa lähdettiin liikenteeseen nuorten omista lähtökohdista, tehtiin prosessi, jonka lopputuloksena oli teatteriryhmä Suunnattomien esitys "Ette ole oikeutettu". Ohjaajien rooli oli tukea ryhmäytymistä, ohjata luovaa toimintaa, teatteria, draamaa, kirjoittamista ja auttaa työstämään prosessista lopputuotos; demo, esitys, näyttely, näytös tai joku muu taiteellinen esiintulo.

Yhteistyökumppaneita ArtPajassa toimivat Rovaniemen teatteri, Rimpparemmi, Klubitalo Roihula, Tyttöjen Talo, Lentävän poron teatteri, Nukketeatteritalo, Rovaniemen kuvataidekoulu, Rovaniemen taidemuseo, Letke ja Monitaideyhdistys Piste sekä useita yksittäisiä taiteilijoita.