Rovaniemen liikennepuisto

Lasten liikennepuisto on suljettu kesän 2019 toiminnan osalta. Kiitoksia kaikilla kävijöille ja yhteistyökumppaneille. Avaamme ovet jälleen ensikesänä! 

Liikennepuisto on tarkoitettu 5-12-vuotiaille ja heidän huoltajilleen. Liikennepuistossa järjestetään päivittäin ohjattua toimintaa ja  liikennekasvatusta, lisäksi  puistossa on mahdollisuus suorittaa liikennepuiston ajokortti.  Toiminta on maksutonta. Liikennepuisto sijaitsee Korkalovaarassa osoitteessa: Miehentie 12. 

Liikennepuistossa järjestetään toimintaa lapsille kesä- ja heinäkuussa. Liikennepuistossa pidetään klo 10.00, 11.00, 13.00 ja 14.00 liikennekasvatuksen opetustunnit. Opetustuntien jälkeen lapsilla on mahdollisuus suorittaa liikennepuiston ajokortti.

Liikennekasvatus on paljon laajempi kokonaisuus kuin vain nippu sääntöjä. Siihen liittyy ennakointi, turvallisuus, terveysriskien tunnistaminen ja niiden välttäminen, vastuullisuuteen kasvaminen, sosiaalinen ja eettinen näkökulma, muiden huomioiminen ja kulkutapojen valinnat.

Liikennekasvatuksessa on keskeistä paikallisuus, toiminnallisuus, tavoitteellisuus, ongelmanratkaisu, jatkuvuus ja yhteistyö asuinalueen asukkaiden kanssa. Tuloksellisinta liikennekasvatus on silloin, kun sitä toteutetaan yhteistyössä koko ympäröivän yhteisön kanssa.

Lasten liikennekasvatuksen tavoitteet ovat:
– herättää lapsen kiinnostus liikenteeseen
– tehdä lapsen oma liikkuminen turvalliseksi liikenteessä
– positiivisen asenteen luominen liikenteeseen
– ennaltaehkäistä liikenneonnettomuuksia ja tapaturmia
– tehdä liikennemerkit ja –säännöt lapsille ymmärrettäviksi

Opetuksen sisältö koostuu tärkeimmistä jalankulkijan ja pyöräilijän liikennesäännöistä, kuten liikennemerkeistä, suojatien ylittämisestä, käyttäytymisestä liikenteessä, sääntöjen merkityksestä, turvallisten reittien valitsemisesta sekä vuodenaikojen vaikutuksesta liikenteessä liikkumiseen.

 

Päivitetty 12.8. 2019

Yhteystiedot
Nimi: Savela Rauno
Nimike: Nuorisotoiminnan koordinaattori
Puhelin: 0163228612
Matkapuhelin: 0405511361
Tehtävä: alueellinen nuorisotyö, osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö, loma-ajantoiminta
Lomalla 23.12.2019-6.1.2020

Liikennepuisto 

Miehentie 12, 96100 Rovaniemi