JOPE-toiminta

JOPE eli Joustava perusopetus tarkoittaa peruskoulun (7. - 9. luokka) loppuun suorittamista pienryhmässä opiskellen, hyödyntäen joustavia opetusmenetelmiä, toiminnallisuutta ja työpainotteisuutta. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on nuoren opiskelumotivaation vahvistuminen ja jatko-opintoihin sitoutumisen tukeminen. Joustavassa perusopetuksessa vuorottelevat työpaikkaopiskelu ja lähiopetusjaksot koululla. Rovaniemellä JOPE-luokkien arjesta vastaa opettaja ja nuoriso-ohjaaja.

Nuoriso-ohjaajan vastuualueisiin kuuluvat ryhmätoiminnan tukeminen sekä nuorten yksilöllinen ohjaus ja tuki. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi luokan ryhmäytymistä tukevien toimintojen suunnittelua ja toteutusta, kahdenkeskisiä keskusteluja nuorten kanssa sekä työopiskelujaksoihin liittyvää ohjausta. Nuorisopalveluiden työntekijä pystyy myös ohjaamaan nuorta nuorisopalveluiden, eri virastojen ja kolmannen sektorin tarjoamien palveluiden piiriin ja tekemään yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa nuoren jatko-opintoja ja tulevaisuutta ajatellen.

Rovaniemen kaupungissa joustavan perusopetuksen ryhmiä on kaikilla perusopetusta järjestävillä koulualueilla. JOPE-luokka löytyy neljältä koululta: Korkalovaaran, Ounasvaaran ja Rantavitikan peruskouluilta sekä Napapiirin yläasteelta.

Lisätietoja JOPE-toimintaan liittyen saa esimerkiksi edellä mainittujen koulujen rehtoreilta. Tarkempaa tietoa löytyy myös Opetusministeriön sivuilta.

 

Päivitetty: 7.1.2020

Yhteystiedot
Nimi: Kananen Lari
Nimike: Nuoriso-ohjaaja, JOPE Rantavitikka
Puhelin: 0163222616
Matkapuhelin: 0504653962
Tehtävä: joustava perusopetus, JOPE, Rantavitikan peruskoulu, koulunuorisotyö, Nuorisokeskus Monde
Nimi: Ruokamo Mikko
Nimike: Nuoriso-ohjaaja, JOPE Ounasvaara
Puhelin: 0163225131
Matkapuhelin: 0505777052
Tehtävä: joustava perusopetus, JOPE, Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi Rock Academy
Nimi: Kinnunen Sanna
Nimike: Nuoriso-ohjaaja, JOPE Napapiiri
Puhelin: -
Matkapuhelin: 0401920692
Tehtävä: joustava perusopetus, JOPE, Napapiirin yläaste, Napparin nuorisotila, etsivä nuorisotyö (7.4.-31.5.2020)
Nimi: Keskitapio Roosa
Nimike: Nuoriso-ohjaaja, JOPE Korkalovaara
Puhelin: -
Matkapuhelin: 0401993208
Tehtävä: Joustava perusopetus, JOPE, Korkalovaaran peruskoulu, Nuorisotiedotuspiste Poppari