Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille monipuolista vapaa-ajan toimintaa, harrastuksia, tietoa ja neuvontaa sekä tukee ja edistää nuorten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Nuorisotyötä toteutamme nuorisotiloilla, erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja verkossa.  Rovaniemen kaupungin alueella nuorisopalveluilla toimii 7 nuorisotilaa, joissa nuoret voivat viettää vapaa-aikaa, tavata kavereitaan, pelailla sekä osallistua yhteisiin retki- ja ryhmätoimintoihin. Alueilla tehdään myös koulunuorisotyötä ja järjestetään erilaisia tapahtumia yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien kanssa.  Kohderyhmäämme ovat 13-29-vuotiaat rovaniemeläiset nuoret. 

Nuorisokeskus Monde, tarjoaa monipuoliset puitteet erilaisille nuorten omaehtoisille ryhmille harrastamiseen, digitaalisen pelitoiminnan talon sekä liikuntasalin käyttöön maksuttomasti avoimille nuorisoryhmille. Nuorisokeskus toimii myös kulttuurisen nuorisotyön sekä erilaisten tapahtumien keskuksena. Keskukselta löytyvät myös etsivä nuorisotyö sekä nuorisopalveluiden hallinto. 

Nuorisopalvelut kuuluvat hallinnollisesti Rovaniemen kaupungin sivistyspalveluihin, vapaa-ajan yksikköön, jonka tehtävänä on kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestäminen. Nuorisopalveluita johtaa nuorisopalveluiden esimies. Nuorisopalveluilla työskentelee 16 nuoriso-ohjaajaa, 2 nuorisotoiminnan koordinaattoria, 4 etsivän nuorisotyön koordinaattoria sekä 4 jope-ohjaajaa, leirikeskuksen talonmies sekä 1/2 hallintosihteeri.

Yhteystiedot
Nimi: Sepänheimo Nella
Nimike: Nuorisopalvelujen esimies
Puhelin: 0163228610
Matkapuhelin: 0400698923
Tehtävä: Palveluyksikön esimies, hallinto ja kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö, avustukset