• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Kävely- ja ulkoilureitit


Rovaniemen kaupungin isommilla metsäalueilla on kävely- ja patikkapolkuja päivttäistä virkistäytymistä ja ulkoilua varten. Polut on opastettu reittimerkinnöillä ja opastauluilla ja osalle polkuja on rakennettu tarvittaessa pitkospuut ja jyrkimpiin kohtiin rakennettu portaat.

Ounasvaaran kävelyreitti
on 5,9 km pitkä ja se sijaitsee Ounasvaaran etelä ja länsilaidalla ja sinne on yhteydet kolmesta eri lähtöpisteestä. Polku on merkitty opastein ja polun varrella  Ounasvaaran näkötorni ja laavu. 

Ounasvaaran talvikävelyreitti

Tiedote 6.3.2018

Ounasvaaran talvikävelyreitillä aloitettiin syksyllä 2017 opasteiden ja viitotuksien parannustyöt. Työt jatketaan loppuun kevään 2018 aikana. Reitille tullaan tekemään reittimuutos kesän 2018 aikana ja se otetaan käyttöön talvikaudelle 2018 - 2019.


Reitti on nimensä mukaisesti käytössä talvisin. Reitti poljetetaan talvikauden alussa moottorikelkalla kävelijöiden käyttöön ja polulla on pituutta n. 6,9 km.  Polulla pääset ihastelemaan talvisia kuusimetsiä tai Ounasvaaran huipun kalliomaisemia. Polulle pääsee useammasta lähtöpisteestä.
Reitti on opastettu reittimerkinnöillä ja opastauluilla ja kulkee osan matkaa Ounasvaaran luontopolun kanssa samalla uralla. Huomioithan eri polkujen merkit. Kävelyreitin varrella sijaitsee luontopolun laavu ja Ounasvaaran näkötorni laavuineen. 


Syväsenvaaran kävelyreitti
on 3. km pitkä. Polulle pääsee Santaparkin vierestä ja Syväsenvaaran ulkoilureitin varrella olevasta lähtöpisteestä. Polku on varustettu opasmerkein ja – karttatauluilla.  Polkuja pitkin pääset Syväsenvaaran päällä olevalle näköalatornille ihastelemaan kaupunki ja  ympäröivää luontoa. Reittiä ei suositella liikuntaesteisille maaston korkeuseroista johtuen.

Imarin kävelyreitti
sijaitsee suurimmaksi osaksi laajalla suoalueella. Reitti sijaitsee aivan Imarin asuinalueen vieressä. Reitti on varustettu pitkospuilla ja siltä on yhteys Kuolavaaran laavulle, joka on Niskanperän kylätoimikunnan ylläpitämä.

Mäntyvaara - Pohtimolampi ulkoilureitti on ensimmäinen ulkoilureittitoimituksella perustettu reitti Lapin läänissä, joten polulla on perinteitä, mutta jotka ovat vuosien saatossa hieman unohtuneet.

Polun alkupää sijaitsee Mäntyvaarassa ja myötäilee SInettäjärven rantaa päättyvää hiihtolatua. Reitin kokonaispituus on 27 km. Reitti on varustettu reittimerkinnöin, märempiin kohtiin on rakennettu pitkospuut . Reitin varrella kaupungin omistama Mellavaaran laavu ja Sinettäjärven rantamaisemissa Metsähallituksen hoidossa olevat Kulkkusenvaaran ja Pissinperän laavut. Reitti  on peruskorjattu kesällä 2014, kunnostamalla pitkosreittiosuuksia, parantamlla ja täydentämällä opastusta ja karttapalveluja. Lisäksi rakennettin lisää pysäköintialueita.


Luontopalvelu Etiäinen

Etiäinen.fi on helppokäyttöinen luonto- ja virkistyskohteiden käyttöä tukeva internet- ja mobiilipalvelu, jonka avulla voi hakea tietoa Rovaniemen alueen luontoreiteistä ja -kohteista sekä saada kokonaiskuvan alueen tarjoamista aktiviteeteista ja palveluista.

Etiäinen-logo-rovaniemifihin.jpg