• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Kävely- ja ulkoilureitit


Rovaniemen kaupungin isommilla metsäalueilla on kävely- ja patikkapolkuja päivttäistä virkistäytymistä ja ulkoilua varten. Polut on opastettu reittimerkinnöillä ja opastauluilla ja osalle polkuja on rakennettu tarvittaessa pitkospuut ja jyrkimpiin kohtiin rakennettu portaat.

Ounasvaaran talvikävelyreitti


On kokonaisuudessaan n. 6,9 km pitkä ja se sijaitsee Ounasvaaran etelä ja länsilaidalla ja sinne on yhteydet kolmesta eri lähtöpisteestä. Polku on merkitty opastein ja polun varrella  Ounasvaaran näkötorni ja laavu. Lisää infoa saat   TERVETULOA OUNASVAARAN TALVIKÄVELYREITILLE.pdf
ja liitteessä   KARTTA TALVIKÄVELYREITTI.pdf    selviää reitin sijainti ja taukopaikat.                                                    

 

Muutoksia talvikävelyreitillä

Ounasvaaran talvikävelyreitillä on tehty syksyn aikana reittimuutos ns. Sky-hotellin läheisyydessä ja lisäksi merkitty maastoon uusi yhteys Ounasvaaran näköalatornilta Urheiluopiston pallokentän viereen. Reitin käytettävyyttä ja ympärivuotisen käytön edistämiseksi näköalantornin ja ns. Ylen mastotien välinen osuus pohjustettiin sorapintaiseksi. Näin myös reitin esteetön kulkeminen parani.


Reitti on nimensä mukaisesti käytössä talvisin. Reitti poljetetaan talvikauden alussa moottorikelkalla kävelijöiden käyttöön ja polulla on pituutta n. 6,9 km.  Polulla pääset ihastelemaan talvisia kuusimetsiä tai Ounasvaaran huipun kalliomaisemia. Polulle pääsee useammasta lähtöpisteestä.
Reitti on opastettu reittimerkinnöillä ja opastauluilla ja kulkee osan matkaa Ounasvaaran luontopolun kanssa samalla uralla. Huomioithan eri polkujen merkit. Kävelyreitin varrella sijaitsee luontopolun laavu ja Ounasvaaran näkötorni laavuineen. 


Syväsenvaaran kävelyreitti
on 3. km pitkä. Polulle pääsee Santaparkin vierestä ja Syväsenvaaran ulkoilureitin varrella olevasta lähtöpisteestä. Polku on varustettu opasmerkein ja – karttatauluilla.  Polkuja pitkin pääset Syväsenvaaran päällä olevalle näköalatornille ihastelemaan kaupunki ja  ympäröivää luontoa. Reittiä ei suositella liikuntaesteisille maaston korkeuseroista johtuen.

Imarin kävelyreitti
sijaitsee suurimmaksi osaksi laajalla suoalueella. Reitti sijaitsee aivan Imarin asuinalueen vieressä. Reitti on varustettu pitkospuilla ja siltä on yhteys Kuolavaaran laavulle, joka on Niskanperän kylätoimikunnan ylläpitämä.

Mäntyvaara - Pohtimolampi ulkoilureitti on ensimmäinen ulkoilureittitoimituksella perustettu reitti Lapin läänissä, joten polulla on perinteitä, mutta jotka ovat vuosien saatossa hieman unohtuneet.

Polun alkupää sijaitsee Mäntyvaarassa ja myötäilee SInettäjärven rantaa päättyvää hiihtolatua. Reitin kokonaispituus on 27 km. Reitti on varustettu reittimerkinnöin, märempiin kohtiin on rakennettu pitkospuut . Reitin varrella kaupungin omistama Mellavaaran laavu ja Sinettäjärven rantamaisemissa Metsähallituksen hoidossa olevat Kulkkusenvaaran ja Pissinperän laavut. Reitti  on peruskorjattu kesällä 2014, kunnostamalla pitkosreittiosuuksia, parantamlla ja täydentämällä opastusta ja karttapalveluja. Lisäksi rakennettin lisää pysäköintialueita.

Ylläpito

Kävely- ja ulkoilureiteillä ylläpidosta ja puhtaanapidosta vastaa Alltime Oy. Jos havaitset puutteita, niin ota yhteyttä

Alltime Oy:n päivystysnumeroon 010 58 33 099.

Jos sinulla on ideoita tai muuta palautetta, niin voit lähettää sitä kari.lukkarinen@rovaniemi.fi


Luontopalvelu Etiäinen

Etiäinen.fi on helppokäyttöinen luonto- ja virkistyskohteiden käyttöä tukeva internet- ja mobiilipalvelu, jonka avulla voi hakea tietoa Rovaniemen alueen luontoreiteistä ja -kohteista sekä saada kokonaiskuvan alueen tarjoamista aktiviteeteista ja palveluista.

Etiäinen-logo-rovaniemifihin.jpg