• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Liikuntatoiminta-avustus

Avustuksia myönnetään paikallisen urheilu- ja liikuntatoiminnan tukemiseen. Avustuksen jaosta päättää kulloinkin liikuntapalveluista päättävä toimielin. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12) pisteen raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.

Vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeet 2018.pdf

Kuka voi hakea avustusta

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20 ja joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys. Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt.

Avustusten hakeminen

Vapaa-ajan lautakunta julistaa avustukset haettavaksi vuosittain helmikuun viimeiseen arkipäivään klo 16.00 mennessä. Huom. liikuntatoiminta-avustuksen toinen hakukierros 15.-29.3.2018. Lisätietoa alempana.

Hakemukset haetaan sähköisellä hakulomakkeella Seuraverkossa: www.seuraverkko.fi. Jokaisen seuran ja yhdistyksen yhteyshenkilön tulee hakea tunnukset Seuraverkkoon ennen sähköisen hakemuksen täyttämistä osoitteessa www.seuraverkko.fi. Hakemuksessa mainitut liitteet toimitetaan sähköisesti Seuraverkon kautta.

Liikuntatoiminta-avustuksen toinen hakukierros 15.-29.3.2018

1. Liikuntatoiminta-avustus liikunta- ja urheiluseuroille
2. Liikuntatoiminta-avustus erityisryhmien liikuntaa järjestävälle erityisyhdistykselle

Liikuntatoiminta-avustuksen toinen hakukierros on 15.-29.3.2018. Hakemusten tulee olla lähetettynä sähköisesti Seuraverkon (www.seuraverkko.fi) kautta 29.3.2018 klo 16 mennessä. Ensimmäisellä hakukierroksella toimitetut hakemukset huomioidaan. Hakemuksessa mainitut liitteet puolestaan toimitetaan sähköisesti Seuraverkon kautta, lähetetään sähköpostiin henna.sarajarvi(at)rovaniemi.fi tai toimitetaan paperisena Rovaniemen kaupungin liikuntapalveluihin 29.3.2018 klo 16 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lisätietoja:
palveluesimies Jari Virta p. 0400-292 073, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
liikunnanohjaaja Henna Sarajärvi p. 040-6214 932, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset

Liikuntapaikkojen pienimuotoisilla kunnossapitoavustuksilla tuetaan kuntalaisten omaehtoista toimintaa, aktiivisuutta ja talkootoimintaa olosuhteiden luomisessa niille liikuntapaikoille, jotka eivät ole kunnan liikuntapaikkojen kunnossapidon piirissä. Tällaisia kohteita ovat mm. hiihtoladut, -maat, luistelukentät tai muut liikunnan ja urheilun suorituspaikat ja -alueet. Toimintatapa on talkootukea etupäässä kunnossapidosta tarvittaviin polttoaine- ja konevuokrakuluihin. Avustushakemuksia voivat jättää järjestöt/yhdistykset, kylätoimikunnat, kyläyhteisöt, muut yhteisöt ja laitokset (esim. koulut). Asian käsittelystä vastaa kokonaisuudessaan liikuntapalvelut.
Haku tapahtuu kunnossapitoavustushakemuksella liiteasiakirjoineen. Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustuksen hakuaika on tammikuu 31. päivään mennessä.

Lomakkeet