Etusivu>Palvelut>Liikenne>Lipunmyynti ja hinnat
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikenne
Liput ja lipunmyynti

Lipputyypit

Taajamalippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden aikana taajamalippualueella.
Seutulippu oikeuttaa rajattomaan määrään matkoja 30 vuorokauden aikana Rovaniemen kaupungin alueella
44 matkan vuosilippu voimassa vuoden ostopäivästä
22 matkan vuosilippu voimassa vuoden ostopäivästä
Kertaliput
Vaihtoliput

Aikuisten kertalippuja voi maksaa Rovaniemi-korttiin ladatulla ns. kolikkokukkarolla

Hinnat:

Lipputyypit

 Yli 17 vuotiaat

 12-16 vuotiaat

4-11 vuotiaat (*) 

Taajamalippu

52 €

31 €

26 €

Seutulippu

64 €

64 €

64 €

44 matkan vuosilippu

100,40 € (alk.)

100,40 € (alk.)

66,90 € (alk.)

22 matkan vuosilippu

61,80 € (alk.)

61,80 € (alk.)

36,30 € (alk.)

kertalippu

3,30€ (alk.)

3,30 € (alk.)

1,70 € (alk.)

vaihtolippu

3,60 € (alk.)

3,60 € (alk.)

1,80 € ( alk.) 

sunnuntailisä 50 centtiä

Taajama- seutu- ja vuosilippu ladataan matkakortille, jonka hinta on 6,50 €. Matkakortille voi jatkossa tehdä lisälatauksia tämän sivun alareunassa kerrotuissa paikoissa.

(*) alle 7 vuotiaat lapset saavat matkustaa ilmaiseksi taajamalipulla matkustavan huoltajansa mukana.

Vaihtolippu Matkustajalla on oikeus jatkaa matkaa toisessa paikallisliikenteen autossa tunnin sisällä siitä, kun vaihtolippu on ostettu ensimmäisestä autosta. Vaihto-oikeus koskee vain sellaisia matkoja, joiden molemmat osat tehdään taajamalippualueella paikallisliikenteen linjoilla 1A - 14 pois lukien linjan 14 osuus välillä Imarintien risteys - Muurola ja vaihto tehdään linjalta toiselle keskusta-alueen pysäkeillä (rautatien, 4-tien ja joen rajaamamalla alueella).

Lastenvaunut ilmainen, saattajan on lunastettava lippu.

Taajama- ja seutulippu ovat henkilökohtaisia lippuja. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Taajamalippualueen rajat kartalla.

Opiskelija-alennus

Yli 17-vuotiaat opiskelijat voivat saada taajamalipun nuorisolipun hinnalla.
Opiskelija-alennuksen saaville taajamalippu maksaa 31 €.

Opiskelija-alennus annetaan seuraavin ehdoin:

 • Opiskelijan tulee olla edellisen vuoden viimeisenä päivänä kirjoilla Rovaniemen kaupungissa tai olla ulkomaalainen vaihto-opiskelija. Opintonsa aloittava ulkopaikkakuntalainen uusi opiskelija saa alennuksen sen vuoden loppuun saakka, jolloin aloittaa opiskelunsa. Saadakseen alennuksen opintojensa aloittamisvuotta seuraavalle vuodelle, on ulkopaikkakuntalaisen opiskelijan vaihdettava kirjansa Rovaniemelle aloittamisvuoden loppuun mennessä.
 • Opiskelu tapahtuu jossakin seuraavissa Rovaniemellä toimivissa oppilaitoksessa: Lapin yliopistossa, Lapin ammattikorkeakoulussa, lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai Rovala-Opistossa.
 • Opiskelu on päätoimista ja johtaa tutkintoon.

Rovaniemeläisyys todistetaan edellisen vuoden viimeiselle päivälle päivätyllä kotipaikkatodistuksella tai verotoimiston lähettämällä selvityksellä kuluvan vuoden ennakonpidätysperusteista tai kuluvan vuoden verokortilla. Ulkomaalaisuus todistetaan passilla.

Ensimmäinen lippu on ostettava Matkahuollosta tai Osviitasta, jolloin opiskelijan on todistettava rovaniemeläisyytensä tai ulkomaalaisuutensa sekä esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelupaikasta. Opintonsa aloittavien uusien ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden on esitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelujen alkuperäisestä alkamisajankohdasta. Opiskelijatodistukset saavat olla korkeintaan 2 kk vanhoja.

Kalenterivuoden ensimmäinen lisälataus tehdään myös Matkahuollossa tai palvelupiste Osviitassa, jolloin edellä mainitut todistukset on esitettävä.

Kuukausittaisten lisälatausten yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys ja esittämään opiskelijatodistus.

Myyntipisteet

 • Oy Matkahuolto Ab, Lapinkävijäntie 2
 • Rovaniemen kaupungin yhteispalvelupiste Osviitta, Hallituskatu 7
 • Linja-autot (kertalippujen myynti ja taajamalippujen, seutulippujen ja sarjalippujen lisälataus)
 • Myyntipisteiden lisäksi taajamalippuja, seutulippuja ja sarjalippuja voidaan lisäladata R-kioskeissa ja Muurolan kirjastossa