• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva

Kulutustavaroiden turvallisuutta valvotaan

Terveystarkastajat valvovat myös kulutustavaroiden turvallisuutta.

Kuluttajien terveydellistä turvallisuutta, mm. elintarvikkeiden kauppaa, valvoo ympäristöterveydenhuolto

Kulutustavaroiden turvallisuutta valvovat kuluttajavirasto sekä paikallistasolla terveystarkastajat.

Laki suojaa yksityistä kuluttujaa 

Uusi laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta, entinen tuoteturvallisuuslaki koskee yksityiseen kulutukseen tai yhteisöille meneviä tavaroita ja palveluksia, niistä ei saa aiheutua terveydellistä haittaa kuluttajalle.

Tämä koskee esim. leluja, kosmetiikkaa, henkilökohtaisia suojaimia, työkaluja. Kuluttajapalveluksien ohjeet voivat koskea esim. leikkikenttiä, kuntosaleja, uimahalleja.

Havainnoista kannattaa kertoa

Jos epäilet, että jokin käyttämäsi tavara tai palvelu voi aiheuttaa vaaraa terveydellesi tai omaisuudellesi.

Tarvittaessa kuluttajavirasto voi tutkituttaa tuotteen ja vaatia, että elinkeinonharjoittaja korjaa tuotteen puutteet tai lopettaa sen myynnin. Näin autat myös muita välttymään tapaturmilta.

Lähteenä on käytetty muun muassa Kuluttajaviraston internet-sivuja, Kuluttajavirasto.fi.