• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva
Tuomioistuimet ovat riippumattomia

Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli ratkaisevat, mikä yksittäisessä asiassa on oikein. Tuomioistuimet ovat riippumattomia: niitä sitoo ainoastaan voimassa oleva oikeus. Mikään ulkopuolinen taho ei voi puuttua niiden ratkaisuihin. Tuomioistuimen riippumattomuus taataan perustuslaissa.

Lisää tietoa tuomioistumista Oikeusministeriön tuomioistuimia koskevilla sivuilla.

Ohessa paikallisten ja muiden tuomioistuimien yhteystietoja:

Lapin käräjäoikeus
Rovaniemen kanslia
Avoinna arkisin klo 8.00 - 16.15
Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi
Postiosoite: Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi
Puhelin: 029 56 50100
Faksi: 029 56 50129
Sähköposti: lappi.ko(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
 

Rovaniemen hovioikeus
Käyntiosoite: Valtakatu 10 - 12, Rovaniemi
Postiosoite: PL 8210, 96101 Rovaniemi
Puhelin: 029 56 41841 (kirjaaja), 029 56 41845 (apulaiskirjaaja), 029 56 41820 (kansliapäällikkö)
Faksi: 029 56 41850
Sähköposti:
rovaniemi.ho(at)oikeus.fi, henkilökohtaiset sähköpostit etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Puhelinvaihde: 029 56 41800
Hovioikeuden kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin virka-aikana kello 8.00 - 16.15.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 – 16.15


Korkein oikeus
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 3
Postiosoite: PL 301
00171 Helsinki
Puhelin: 029 56 40000 (vaihde)
Faksi: 029 56 40154
Sähköposti: korkein.oikeus@om.fi

Erityistuomioistuimet 

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puhelin: 029 56 43300
faksi: 029 56 43314
markkinaoikeus(a)oikeus.fi

Työtuomioistuin
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin:029 56 43350 (vaihde) 050 4061152
Telekopio: 029 56 43359
Sähköposti: tyotuomioistuin@oikeus.fi
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Vakuutusoikeus
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki
Postiosoite: Vakuutusoikeus,
PL 1005
00521 Helsinki
Vaihde: 029 564 3200
Kirjaamo: 029 564 3210
Tiedottajalakimies: 029 564 3262
Telekopio: 029 564 3100