Etusivu>Palvelut>Laki ja oikeusturva>Asiakkaan, potilaan oikeudet
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Laki ja oikeusturva

Potilasasiamies

Potilasasiamies palvelee Rovaniemen kaupungin tarjoamien terveydenhuoltopalveluiden asiakkaita. Lapin keskussairaalalla ja yksityisillä palveluntuottajilla on omat potilasasiamiehensä. Palvelu on maksutonta potilaslakiin perustuvaa toimintaa.

Potilasasiamiehen tehtävänä on   

 • Neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Avustaa mm. muistutuksen tekemisessä
 • Tiedottaa potilaan oikeuksista
 • Toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä potilas, joka on tyytymätön terveyden- ja sairaanhoitoosa tai siihen liittyvään kohtetuun. Muistutus tehdään toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle joko kirjallisesti tai suullisesti. Kirjallinen muistutus voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä potilasasiamieheltä saatavalla lomakkeella.

Muistutukseen on annettava vastaus kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei rajoita potilaan oikeutta kannella terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille (Lääninhallitus, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Eduskunnan oikeusasiamies).

Potilasvahinko

Potilasvahinkolain mukaan korvausta suoritetaan henkilövahingosta, joka on todennäköisesti aiheutunut tutkimuksesta, hoidosta tai muusta vastaavasta käsittelystä taikka sellaisen laiminlyönnistä edellyttäen, että kokenut terveydenhuollon ammattihenkilö olisi tutkinut, hoitanut tai muutoin käsitellyt potilasta toisin ja siten todennäköisesti välttänyt vahingon.

Korvaushakemus on tehtävä kolmen vuoden kuluttua siitä, kun potilas on saanut tietää vahingosta. Potilasvahinkoilmoitus tehdään potilasvahinkoilmoituskaavakkeelle. Lomakkeen saa potilasasiamieheltä,  potilasvakuutuskeskuksesta tai sen voi myös tulostaa potilasvakuutuskeskuksen internet-sivuilta.

Lääkeaineen aiheuttamasta henkilövahingosta voi hakea korvausta lääkevahinkovakuutus-poolista. Lääkevahinkoilmoituskaavakkeita saa potilasasiamieheltä, lääkevahinkovakuutuspoolista tai lomakkeen voi myös tulostaa lääkevahinkovakuutuspoolin internet-sivuilta.